dynamometric
adjective see dynamometer

New Collegiate Dictionary. 2001.

Look at other dictionaries:

  • Dynamometric — Dy na*mo*met ric, Dynamometrical Dy na*mo*met ric*al, a. Relating to a dynamometer, or to the measurement of force doing work; as, dynamometrical instruments. [1913 Webster] …   The Collaborative International Dictionary of English

  • dynamometric — See dynamometer. * * * …   Universalium

  • dynamometric — adj. of or pertaining to dynamometry, of or pertaining to the measurement of mechanical force or power …   English contemporary dictionary

  • dynamometric — dy·na·mo·met·ric …   English syllables

  • dynamometric — …   Useful english dictionary

  • dynamometric wheel — dinamometrinis ratas statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Įrenginys automobilio traukos arba stabdymo jėgai matuoti; kartu matuojamas ir važiavimo greitis. atitikmenys: angl. dynamometric wheel vok. Radkraft Dynamometer, n… …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

  • dynamometric platform — dinamometrinė platforma statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Įrenginys sportininkų atremties reakcijos jėgai matuoti tenzodavikliais. atitikmenys: angl. dynamometric platform vok. dynamometrische Plattform, f rus.… …   Sporto terminų žodynas

  • Dynamometrical — Dynamometric Dy na*mo*met ric, Dynamometrical Dy na*mo*met ric*al, a. Relating to a dynamometer, or to the measurement of force doing work; as, dynamometrical instruments. [1913 Webster] …   The Collaborative International Dictionary of English

  • dynamometry — dynamometric /duy neuh moh me trik/, dynamometrical, adj. /duy neuh mom i tree/, n. the act, method, or process of using a dynamometer. [1890 95; DYNAMO + METRY] * * * …   Universalium

  • dy|na|mo|met|ri|cal — «DY nuh moh MEHT ruh kuhl», adjective. = dynamometric. (Cf. ↑dynamometric) …   Useful english dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”