PTAI
primary training aircraft inventory

Military dictionary. 2000.

Look at other dictionaries:

  • Ptai —   Sigles d’une seule lettre   Sigles de deux lettres   Sigles de trois lettres > Sigles de quatre lettres   Sigles de cinq lettres   Sigles de six lettres   Sigles de sept… …   Wikipédia en Français

  • žioptai — žiõptai sm. pl. (2), žioptai (1) Klm; GŠ301 1. nasrai, žiaunos: Gerklė žuvies vadinas žio•ptai J. Susukdavo šiaudų ščiulkį, įpildavo žibalo, įkišdavo į žioptus [išputusiai karvei] Bt. Tas šuo išsižiojęs, būk tai buvusi ugnis matyties iš jo… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • žnyptai — sm. pl. (1), žnìptai (2) žr. žnyplės: 1. Jo pirštai kaip žnyptai: kad suspaudžia, net skauda Jnš. 2. Be žniptų anglių iš krosnies neišimsi Grk. 3. žr. žnyplės 5: Žvakę su žnyptais nužnybti J …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • aptas — ×ãptas (l. haft) sm. (2) Yl tam tikras drabužių pakraščių išsiuvinėjimas, pagražinimas: Dabar jau nė ãptų namie nenusimezga Švn. Bengas mano sijonelis, visi ãptai jau nuplyšo Kv …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • koptai — 1 koptai sm. pl. (1) DŽ 1. kopėčios: Pasistatyk koptus ir įlipsi į medį Vv. Prisiartinusi koptus, palipo nuversti paruošto gyvuliams šerti kratinio LzP. Palaikyk koptus, kad nenuslinktų į šoną Nv. Paskolink ilgus koptus: mes žadam pradėti stogą… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • koptai — 2 kòptai sm. pl. (2) egiptiečiai krikščionys, senovės egiptiečių palikuonys: Egiptiečių palikuonys yra koptai, kurių kalba panaši į senovės egiptiečių kalbą rš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • koptas — 1 koptas sm. (1) žr. 1 kopta: 1. B, N, LsB536. 2. Kopėčių keli koptai nulūžo Šl …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • lieptai — liẽptai sm. pl. (2) laiptai: ^ Lieptùs atejęs, į numą neįejęs J …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • liuptas — liùptas sm. (2) KII378, Bd, Lp žr. liuktas 1: Užsivėlė liùptai, reiks jau krėsti Dkš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • stiptai — stìptai sm. pl. (2) kojūkai: In stìptų aukščiausis eina, i nusgandau Dglš …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”