OCMI
officer in charge, Marine inspection

Military dictionary. 2000.

Look at other dictionaries:

  • OCMI — Officer In Charge, Marine Inspection (Governmental » Transportation) …   Abbreviations dictionary

  • OCMI — • Officer in Charge of Marine Inspection (USCG) …   Maritime acronyms and abbreviations

  • okó — očésa s, v pomenu parni organ vida mn. očí ž (ọ̑ ẹ̑) 1. čutilo za vid: primerjati človeško oko z očmi žuželk; oko in uho / oči ga bolijo; brisati si, drgniti, meti si oči; z roko si zasloniti oči pred svetlobo; zavezati komu oči; iz oči tečejo… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • treníti — trénem dov. (ȋ ẹ) 1. hitro zapreti in odpreti oči: zamahnil mu je pred očmi, pa ni trenil; gledal ga je, ne da bi trenil / treniti z očmi / njene oči so trenile // narediti hiter, kratek gib: treniti s trepalnicami; treniti s prstom / obrv mu… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • blískati — am nedov., tudi bliskájte; tudi bliskála (í) 1. v presledkih močno zasvetiti: svetilnik bliska v temi; preh. mornar bliska sporočilo / brezoseb. bliskalo se je in grmelo; za goro se bliska 2. ekspr. odbijati iskrečo se svetlobo: okno, rosa (se)… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • bolščáti — ím [u̯š] nedov., bólšči; bólščal (á í) nepremično, topo gledati: bolščati izpod čela; bolščal je vanjo s pijanimi očmi; nepremično leži in bolšči v strop; topo bolščati predse / oči mu krvavo bolščijo bolščèč éča e: mož z bolščečimi očmi ♦ med.… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • kolobár — ja m (á) 1. geom. lik, ki ga omejujeta različno veliki istosrediščni krožnici: izračunati ploščino kolobarja; središče kolobarja / narisati kolobar 2. kar je po obliki podobno temu liku: risal je kroge in kolobarje / na vodni površini so… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • króg — a m (ọ̑) 1. geom. lik, ki ga omejuje krožnica: izračunati obseg, ploščino kroga; polmer kroga; središče kroga / točka na obodu kroga / istosrediščni krogi // sklenjena krivulja, katere točke so enako oddaljene od središča: narisati krog s… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • preletéti — ím dov., prelêtel (ẹ í) 1. leteč priti čez kaj: jata ptic je preletela zaliv / letalo je preletelo gorovje / ekspr. blisk je preletel nebo je švignil čez nebo 2. leteč opraviti kako pot: ugotovili so, da je ptič preletel deset tisoč kilometrov / …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • vótel — tla o stil. ó [ǝu̯] prid. (ọ) 1. ki ima v sebi prazen, ne s trdno ali tekočo snovjo izpolnjen prostor: votel predmet; kost je votla; rastlina z votlim steblom / votel ključ / votel zob; deblo je že votlo / kraška tla so votla 2. star. ki teče,… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”