N-day
day an active duty unit is notified for deployment or redeployment

Military dictionary. 2000.

Look at other dictionaries:

  • N-day — See times …   Military dictionary

  • day trip — noun A trip made to somewhere and back within one day • • • Main Entry: ↑day * * * day trip UK US noun [countable] [singular day trip plural day trips …   Useful english dictionary

  • Day of Reckoning (Destruction album) — Day Of Reckoning Studio album by Destruction Released 18 February 2011 (Europ …   Wikipedia

  • day care — N UNCOUNT: oft N n Day care is care that is provided during the day for people who cannot look after themselves, such as small children, old people, or people who are ill. Day care is provided by paid workers. Day care enables women to get… …   English dictionary

  • day-trade — day trader, n. /day trayd /, v.i., day traded, day trading. to buy and sell a listed security or commodity on the same day, usually on margin, for a quick profit. * * * …   Universalium

  • day hop — n. day pupil, pupil who attends a boarding school but is not a boarder and commutes every day back and forth between home and the boarding school …   English contemporary dictionary

  • day pupil — n. day hop, student who attends a boarding school or university but is not a boarder and commutes every day back and forth between home and the boarding school or university …   English contemporary dictionary

  • day and date — n. day month and year according to the calendar …   English contemporary dictionary

  • dayə — is. <fars.> 1. Uşağa baxan, uşağa qulluq edən qadın; mürəbbiyə. O zaman dayə, Əli ilə bərabər gəzməyə getmək istəyirdi. İ. M.. <Ağca> dünyagörmüş xanımların məsləhəti ilə bir dayə tutub, uşağı ona tapşırdı. M. C.. // Özgə uşaqlarına… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • day — 1. is. Biryaşar at balası, dayça. Day at olunca, yiyəsi mat olar. (Ata. sözü). Qarabağda nə day qaldı, nə dana; Bu gün, sabah hərə qaçar bir yana. Q. Z.. Daylar tullanıb düşür, bir biri ilə oynayırdılar. İ. Ə.. 2. dan. «Daha» sözünün ixtisarı.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”