Qanun

:"See also Kanun (disambiguation)".Qanun ( _ar. قانون ) refers to laws promulgated by Muslim sovereigns, in particular the Ottoman Sultans, in contrast to shari'a, the body of law elaborated by Muslim jurists. It comes from the Greek word "kanon" (κανών).

Qanun is also the Arabic name for The Canon of Medicine.

See also

* Sharia
* Aqidah
* Hudud - fixed punishments for certain crimes considered "claims of God" (Islamic Law)
* Tazir - punishment at the discretion of a judge (Islamic law)
* Dīn
* Islamic Rulings

External links

* [http://www.britannica.com/eb/topic-311566/kanun Qanun in Encyclopædia Britannica]


Wikimedia Foundation. 2010.

Look at other dictionaries:

  • Qanun — Qanûn (instrument) Pour les articles homonymes, voir Qanûn. Sommaire 1 Lutherie 2 Accord 3 …   Wikipédia en Français

  • Qânûn — Qanûn Cette page d’homonymie répertorie les différents sujets et articles partageant un même nom. Qānûn peut désigner : Un instrument de musique Qanûn L ouvrage médical d Avicenne : Qanûn …   Wikipédia en Français

  • qanun — ● qanun ou qanoun nom masculin Cithare arabe, trapézoïdale, à cordes pincées à l aide d onglets en métal. (Il fait partie de l orchestre classique.) …   Encyclopédie Universelle

  • Qanun —   [k ], arabische Musik: Kanun …   Universal-Lexikon

  • qanun — 1. is. <ər. əsli yun.> 1. İctimai və hüquqi münasibətlərin hər hansı bir sahəsini nizama salmaq üçün dövlət tərəfindən müəyyən edilən qərar, nizamnamə. Seçki qanunu. Əmək haqqında qanunlar. Cəza qanunu. Qanun üzrə hərəkət etmək. Qanunu… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • Qanûn — Cette page d’homonymie répertorie les différents sujets et articles partageant un même nom. Qānûn peut désigner : Un instrument de musique Qanûn L ouvrage médical d Avicenne : Qanûn …   Wikipédia en Français

  • Qanun — Para la obra de Avicena, véase Canon de medicina. El qanun o kanun es un instrumento de cuerda pulsada de la música tradicional del Medio Oriente. Es un instrumento perteneciente a la familia de la cítaras con un caja de sonido trapezoidal. Las… …   Wikipedia Español

  • Qanun — Kanun Das Kanun (arabisch ‏قانون‎, DMG qānūn) ist eine Form der Zither, die im Orient beheimatet ist. Sie wird deshalb auch als Orientalische Zither bezeichnet. Das Kanun ist seit dem 10. Jahrhundert bekannt. Erste Abbildungen eines Kanun finden… …   Deutsch Wikipedia

  • qanun — ə. əsli y. 1) qayda; 2) ictimai və hüquqi münasibətlərin hər hansı sahəsini nizama salmaq üçün dövlət tərəfindən müəyyən edilən və hamı üçün məcburi olan nizamnamə; 3) üsul, nizam. Qanuni əsasi əsas qanun, konstitusiya ə. əsli y. bəzi Şərq… …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • qanun — qanon, qanun varr. kanoon …   Useful english dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”