MUC-1

Dictionary of molecular biology. 2004.

Look at other dictionaries:

  • recombinant fowlpox-CEA-MUC-1-TRICOM vaccine — A cancer vaccine made with a form of a chicken virus that does not cause disease in humans. It is being studied in the treatment of some types of cancer. The virus is changed in the laboratory to make human proteins that may help immune cells in… …   English dictionary of cancer terms

  • muc — MUC, (1) mucuri, s.n., (II) muci, s.m. I. s.n. 1. Vârf (înnegrit prin ardere) al unui fitil de lampă, de lumânare, de candelă; p. gener. fitilul întreg. 2. Bucăţică rămasă dintr o lumânare aproape consumată sau dintr o ţigară fumată. II. s.n.… …   Dicționar Român

  • Muć — Pays  Croatie Comitat Split Dalmatie Population 4 074 hab. (2001) Superficie …   Wikipédia en Français

  • muc- — ⇒MUC(I) , MUC(O) , (MUC , MUCI , MUCO )élém. formant Élém. correspondant à mucilage, mucine, mucus, muqueux et servant à constr. de nombreux mots appartenant au vocab. sc., notamment méd. et chim. I. Élém. correspond à mucilage; le 2e élém. est… …   Encyclopédie Universelle

  • mucəb — ə. 1) labüd, zəruri (iş və s. haqqında); 2) müsbət; 3) qrammatikada: felin təsdiq şəkli …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • mücəhhiz — ə. 1) təchiz edən, əyər əskiyi düzəldən; 2) hazırlıq görən, hazırlayan …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • mücəhhəz — ə. 1) təchiz edilmiş, əyər əskiyi düzəldilmiş; 2) hazırlıq görülmüş; hazırlanmış …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • mücərrəd — ə. 1) çılpaq, yalın, açıq; 2) yalnız, tək, ayrı; 3) saf, xalis, qarışıqsız; 4) təcrid edilmiş, abstrakt, abstraktlaşdırılmış …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • mücəssəm — ə. 1) cismani olan; gövdəsi, vücudu olan; 2) xəyali vəziyyətdən cisim halına girmiş, canlanmış şey; təcəssüm etmiş …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • mücəssəmə — ə. 1) heykəl, abidə; 2) həndəsədə: stereometriya …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”