mucid
adj. [L. mucidus, mucus-like]
Mouldy; slimy.

Online Dictionary of Invertebrate Zoology. . 2005.

Look at other dictionaries:

  • Mucid — Mu cid, a. [L. mucidus, fr. L. mucus mucus. See {Mucus}, and cf. {Moist}.] Musty; moldy; slimy; mucous. {Mu cid*ness}, n. [1913 Webster] …   The Collaborative International Dictionary of English

  • mucid — [myo͞o′sid] adj. [L mucidus < mucere, to be moldy, akin to mucus,MUCUS] Archaic moldy; musty …   English World dictionary

  • mucid — mucidness, n. /myooh sid/, adj. Archaic. moldy; musty. [1650 60; < L mucidus musty, moldy, equiv. to muc (see MUCOR) + idus ID4] * * * …   Universalium

  • mucid — SYN: muciparous …   Medical dictionary

  • mucid — mu·cid …   English syllables

  • mucid — /ˈmjusəd/ (say myoohsuhd) adjective mouldy; musty. {Latin mūcidus} –mucidness, noun …   Australian English dictionary

  • mucid —   a. slimy; mouldy, musty …   Dictionary of difficult words

  • mûcid — (A.) [ ﺪﺝﻮﻡ ] icat eden, mucit …   Osmanli Türkçesİ sözlüğü

  • mucid — ə. 1) yaradan, yaradıcı, vücuda gətirən icad edən, ixtira edən; 2) müəllif …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • MUCÎD — Hazır. * İyi edici olan. * Mevt. Ölüm …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”