Kiby
Kiby Kib"y, a. Affected with kibes. --Skelton. [1913 Webster]

The Collaborative International Dictionary of English. 2000.

Look at other dictionaries:

  • kiby — …   Useful english dictionary

  • kibyklai — kibỹklai sm. pl. (2) 1. įvairios kokio įrankio, padargo dalys; netvarkingai sukrauti kokie daiktai; griozdai: Stakles įnešiau, o visų kibỹklų (t. y. pakojų, velenų, muštuvų, kylių...) nerandu Gl. Dabar čia visus kibyklùs ant tako sugriozdei!… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kibyti — kibyti, kìbo, kìbė tr. NdŽ 1. lipdyti, klijuoti: Niekados degančios žvakės prie sienos, stalo, suolo arba kitų medžio stotkų nekibyk S.Dauk. Kibius kibyti į plaukus J. Ką aš tan krislelį sviesto kibysiu į didį indą – geriau susuksiu (sumušiu)… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kibyklas — kibỹklas sm. (2) 1. kablys, kibeklis: Vežimą veržiant, šniūrą užkabina už kibỹklo Krž. 2. K mechanizmas: Diferenciniai skrysčiai labai dažnai vartojami įvairiuose kibykluose rš. 3. sulūžęs, suiręs daiktas: Iš to tilto tik kibyklas, vos galima… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kibykla — scom. (1) sulūžęs daiktas, griozdas: Ką jau tu su tokiu kibykla vežimu privažinėsi, geriau jį į balą verstum Brt …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kibyklės — kibỹklės sf. pl. (2) plg. kibyklai 2: Sėdžiu kaip ant kibỹklių Skrd …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kibykštelėti — kibykštelėti, ėja, ėjo intr. staiga pargriūti: Bėgo bėgo, kibykštelėjo, atsikėlė ir vėl bėgo Skr …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kibytinis — kibytinis, ė adj. (1) kibyte sukibytas: Kibytiniai lenciūgai (kurių grandelės sukibytos, sulietos) netveri, greit gyvolis sutrauko Šts. Lenciūgas y[ra] suktinis ir kibytinis Šts …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kibikšt — kibìkšt interj., kibykšt 1. Vb, Ms, Slnt, J klibinkšt: Kai smarkiau ima bėgt kumelė, tai kibìkšt, kibìkšt – ir šlubčioja Gs. Kibykšt, kibykšt ubagas su lazda Jrb. 2. keberiokšt: Aukštienykas kibykšt per kumelę! Raud. Kad jis bėgo, o kad… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • Wards Brewing Company — was a brewing company based at Sheaf Brewery on Ecclesall Road, Sheffield, England. Now a subsidiary of Double Maxim Beer Company. The most famous brand produced was Wards Best Bitter . HistoryEarly yearsIn 1837, William Roper and John Kiby… …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”