Inlist
Inlist \In*list"\, v. t. See {Enlist}. [1913 Webster]

The Collaborative International Dictionary of English. 2000.

Look at other dictionaries:

  • inlist — in·list …   English syllables

  • inlist — ə̇nˈlist archaic variant of enlist …   Useful english dictionary

  • John Reading (New Jersey) — John Reading (b. June 6, 1686 d. November 5, 1767) was the first native born governor of New Jersey, United States, serving in 1747, and again from September 1757 to June 1758. His father, Colonel John Reading, was the first white major landowner …   Wikipedia

  • The Botanic Garden — (1791) is a set of two poems, The Economy of Vegetation and The Loves of the Plants , by the British poet and naturalist Erasmus Darwin. The Economy of Vegetation celebrates technological innovation, scientific discovery and offers theories… …   Wikipedia

  • Mickey's Touchdown — Directed by Jesse Duffy Produced by Larry Darmour Written by Fontaine Fox Starring Mickey Rooney Billy Barty …   Wikipedia

  • landžia — sf. (1) skylutė avilyje bitėms įlįsti, landa, laka: Sumažink landžią – svetimos bitės puola Ds. In landžių bitės turi sargybą išsistatę Sdk. ║ anga, skylė: Nepadaryk mažos avilėly[je] landžios – špokas negalės inlįst Ds …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • liulėti — liulėti, liùla (liùli K), ėjo intr., liūlėti, liū̃la (liū̃li), ėjo 1. liūliuoti, siūbuoti, vilnyti: Pamatę dirvas, apsėtas rugiais …, nuo vėjelio sujudintas ir liùlančias BM60. Tyliai liula Šyšos upė rš. Aplink vešlios dobilienos liula rš.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • stūma — stūmà sf. (4) DŽ, NdŽ 1. Rtr, Ser, KŽ, LKAI40, Plv, Ldvn, Vrb, Gž, Sb, Gdž, Nmč durų skląstis, sklendė, velkė: Tėvas su motina gulėjo visados klėtyje užsistūmę stūma V.Piet. Trūko stūmos, ir durys parvirto A1884,397. Stūma prie durių daugiausia… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • tik — 1 tìk prt. 1. N vien, tiktai (išskyrimui, apribojimui, tikslinimui reikšti): Jis tìk penkis rublius teturi DŽ. Taip jie tik mums daro J.Jabl. Tik truputį paeina NdŽ. Šuo pasikliovęs ant mėsos, kita nieką neėda, tìk mėsą J. Gausi tìk tai, ką… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • uodas — sm. (3) KBII54, K, J, LsB198, K.Būg, Rtr, FrnW, KŽ, Tlž, Škn, Št, Grž, Kur, Lnt, Dgp; SD159, SD100, H, R259, MŽ347, Sut, I, L zool. mažas dvisparnių būrio vabzdys, mintantis krauju bei žiedų sultimis (Culex): Uodas paprastasis (C. pipiens) E.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”