Husked
Husk Husk, v. t. [imp. & p. p. {Husked}; p. pr. & vb. n. {Husking}.] To strip off the external covering or envelope of; as, to husk Indian corn. [1913 Webster]

The Collaborative International Dictionary of English. 2000.

Look at other dictionaries:

  • Husked — Husked, a. 1. Covered with a husk. [1913 Webster] 2. Stripped of husks; deprived of husks. [1913 Webster] …   The Collaborative International Dictionary of English

  • husked — husked; un·husked; …   English syllables

  • husked — hÊŒsk n. dry outer covering of seeds and fruits v. remove the outer covering of seeds or fruits …   English contemporary dictionary

  • husked — adjective Etymology: husk (I) + ed 1. : covered with a husk 2. [from past participle of husk (II) ] : stripped or deprived of the husk …   Useful english dictionary

  • husked peanut cake — išlukštentų žemės riešutų išspaudos statusas Aprobuotas sritis pašarai apibrėžtis Šalutinis aliejaus gamybos produktas, gaunamas spaudžiant išlukštentus žemės riešutus. atitikmenys: angl. decorticated expeller groundnut; husked peanut cake vok.… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • husked peanut cake — išlukštentų žemės riešutų rupiniai statusas Aprobuotas sritis pašarai apibrėžtis Šalutinis aliejaus gamybos produktas, gaunamas ekstrahuojant išlukštentus žemės riešutus. atitikmenys: angl. decorticated extracted peanut; husked peanut cake vok.… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • husked safflower cake — dygminų rupiniai statusas Aprobuotas sritis pašarai apibrėžtis Šalutinis aliejaus gamybos produktas, gaunamas ekstrahuojant išlukštentas dažinių dygminų (Carthamus tinctorius) sėklas. atitikmenys: angl. decorticated extracted safflower seed;… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • cake from partially husked cottonseed — aplukštentų vilnamedžių sėklų rupiniai statusas Aprobuotas sritis pašarai apibrėžtis Šalutinis aliejaus gamybos produktas, gaunamas ekstrahuojant vilnamedžių sėklas, nuo kurių pašalinta dalis lukštų ir plaušai. Žalios ląstelienos sausojoje… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • cake of partially husked peanuts — aplukštentų žemės riešutų rupiniai statusas Aprobuotas sritis pašarai apibrėžtis Šalutinis aliejaus gamybos produktas, gaunamas ekstrahuojant žemės riešutus, nuo kurių pašalinta dalis lukštų. Žalios ląstelienos sausojoje medžiagoje turi būti ne… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • cake of partially husked peanuts — aplukštentų žemės riešutų išspaudos statusas Aprobuotas sritis pašarai apibrėžtis Šalutinis aliejaus gamybos produktas, gaunamas spaudžiant valgomųjų arachių (Arachis hypogaea) ir kitų arachio (Arachis) genties augalų sėklas (žemės riešutus), nuo …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”