Hirs
Hires \Hires\, Hirs \Hirs\, pron. Hers; theirs. See {Here}, pron. [Obs.] --Chaucer. [1913 Webster]

The Collaborative International Dictionary of English. 2000.

Look at other dictionaries:

  • hırs — is., Ar. ḥirṣ 1) Sonu gelmeyen istek, aşırı tutku Para hırsı. Şöhret hırsı. 2) Öfke, kızgınlık Hırsımdan bazılarına tablomu bedava verdim, alın, götürün diye bağırdım. H. C. Yalçın Atasözü, Deyim ve Birleşik Fiiller hırs basmak hırs bastırmak… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • hirs — is. <ər.> Qəzəb, hiddət, acıq, qeyz. İzzət qüssədən və Məhəmmədhəsən əmi hirsindən başladılar Əhməd kimi ağlamağa. C. M.. ◊ Hirs bağırsaqlarını (bağırsağını) kəsmək – bərk hirslənmək, hiddətlənmək, qəzəblənmək. Hirsi təpəsinə (başına,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • hırs — I. (A.) [ صﺮﺣ ] hırs. II. (F.) [ سﺮﺧ ] ayı …   Osmanli Türkçesİ sözlüğü

  • hirs — pronoun That which belongs to sie; the possessive case of sie, used without a following noun …   Wiktionary

  • HIRS — High resolution Infrared Sounder (Academic & Science » Ocean Science) * Health Information Resources Service (Governmental » US Government) …   Abbreviations dictionary

  • HIRS — healthcare specific incident reporting scheme …   Medical dictionary

  • HIRS — 1. High Resolution Infrared Radiation Sounder Contributor: GSFC 2. High Resolution Infrared Sounder Contributor: CASI …   NASA Acronyms

  • HIRS — • healthcare specific incident reporting scheme …   Dictionary of medical acronyms & abbreviations

  • hirs — s ( en) typ av sädesslag …   Clue 9 Svensk Ordbok

  • hirs — ə. 1) tamah, acgözlük; 2) acıq, qəzəb, hiddət …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”