Gleby
Glebous Gleb"ous, Gleby Gleb"y, a. [Cf. L. glaebosus cloddy.] Pertaining to the glebe; turfy; cloddy; fertile; fruitful. ``Gleby land.'' --Prior. [1913 Webster]

The Collaborative International Dictionary of English. 2000.

Look at other dictionaries:

  • gleby — bē adjective ( er/ est) Etymology: glebe + y 1. archaic, of soil : rich, fertile 2. obsolete : abounding in rich soil …   Useful english dictionary

  • gleby kwaśne — {{/stl 13}}{{stl 7}} gleby różnych typów, np. torfowe, charakteryzujące się kwaśnym odczynem, nadające się pod uprawę niewielu roślin uprawnych, m.in. ziemniaków i owsa {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • glėbys — glėbỹs sm. (4) K, Š, A.Baran, glė̃bis (2) Nm 1. rankomis apkabinimas: Imk į glė̃bį Dkš. Jis mano glėbyjè numirė KI93. Kurį nors nutvėręs į glėbį neša skandinti P.Cvir. Usninis džiaugės motinos glėby T.Tilv. Atsimyluoja diedai, glėbiuosna… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • glebyzos — gleby•zos sf. pl. netikę mėsgaliai, gyslos: Padavė visokių gleby•zų – gali pats kumžloti Lel …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • gleba — ż IV, CMs. glebabie; lm D. gleb «biologicznie czynna powierzchniowa warstwa skorupy ziemskiej, powstała ze skały macierzystej w procesie glebotwórczym, żyzna (dzięki zawartości próchnicy, mineralnych składników pokarmowych roślin i innych);… …   Słownik języka polskiego

  • Siberia (opera) — Opera in three acts by Umberto Giordano. Libretto by Luigi Illica. There is no direct source for the plot of Siberia and it is quite possible that this is an original work by Illica.Performance historyPremière: 19 December 1903, Teatro alla Scala …   Wikipedia

  • lessowy — geol. «składający się z lessu, utworzony przez less; właściwy lessowi» Dolina lessowa. ∆ Gleby lessowe «urodzajne gleby różnych typów, np. gleby brunatne, wytworzone z lessu jako skały macierzystej» …   Słownik języka polskiego

  • nawóz — m IV, D. nawózwozu, Ms. nawózwozie; lm M. nawózwozy «substancja zawierająca składniki pokarmowe niezbędne do rozwoju roślin, dostarczana roślinom uprawnym najczęściej do gleby» Nawozy azotowe, fosforowe, potasowe, saletrzane. ∆ Nawóz naturalny… …   Słownik języka polskiego

  • piaskowy — 1. «zawierający piasek, zrobiony z piasku, z domieszką piasku» Doły piaskowe. Ziemia piaskowa. ∆ Burza piaskowa «ogromne ilości piasku uniesionego z powierzchni ziemi na dużą wysokość przez silny, porywisty wiatr (zjawisko występujące na… …   Słownik języka polskiego

  • visas — vìsas, à pron. def. (4) K, Š, Rtr, FrnW, NdŽ, KŽ, LzŽ, DrskŽ; SD1198, SD407, Lex5, H, H154, R, R157, MŽ, MŽ208, Sut, KBII114, N, M, LL285, L 1. neskirstomas dalimis (nurodant objektą ar subjektą kaip visumą): Vìsas kepalas duonos DŽ. Vìsas… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”