Genys
Genys \Ge"nys\ (j[=e]"n[i^]s), n. [NL., fr. Gr. ge`nys the under jaw.] (Zo["o]l.) See {Gonys}.

The Collaborative International Dictionary of English. 2000.

Look at other dictionaries:

  • genys — genỹs dkt …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • genys — genỹs sm. (4) K 1. zool. miško paukštis tiesiu stipriu snapu, kuriuo stuksena (kala) į medžius, kai ieško maisto (Dryobates): Maleta, genỹs plerpa, parpa, terška drevė[je] medžio su snapu, t. y. kerta J. Tetirvinas ūžia mala, genỹs stuobry… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • baltanugaris margasis genys — statusas T sritis zoologija | vardynas atitikmenys: lot. Dendrocopos leucotos; Picoides leucotos angl. white backed woodpecker vok. Weißrückenspecht, m rus. белоспинный дятел, m pranc. pic à dos blanc, m ryšiai: platesnis terminas – margieji… …   Paukščių pavadinimų žodynas

  • didysis margasis genys — statusas T sritis zoologija | vardynas atitikmenys: lot. Dendrocopos major angl. Great Spotted Woodpecker vok. Buntspecht …   Paukščių anatomijos terminai

  • vidutinis margasis genys — statusas T sritis zoologija | vardynas atitikmenys: lot. Dendrocopos Medius angl. Middle Spotted Woodpecker vok. Mittelspecht …   Paukščių anatomijos terminai

  • baltanugaris genys — statusas T sritis zoologija | vardynas atitikmenys: lot. Dendrocopos leucotos angl. White backed Woodpecker vok. Weißrückenspecht …   Paukščių anatomijos terminai

  • mažasis margasis genys — statusas T sritis zoologija | vardynas atitikmenys: lot. Dendrocopos minor angl. Lesser Spotted Woodpecker vok. Kleinspecht …   Paukščių anatomijos terminai

  • tripirštis genys — statusas T sritis zoologija | vardynas atitikmenys: lot. Picoicles tridactylus angl. Three toed Woodpecker vok. Dreizehenspecht …   Paukščių anatomijos terminai

  • abisininis savaninis genys — statusas T sritis zoologija | vardynas atitikmenys: lot. Dendropicos abyssinicus angl. Abyssinian woodpecker vok. Wacholderspecht, m rus. золотоспинный саванный дятел, m pranc. pic d Abyssinie, m ryšiai: platesnis terminas – savaniniai geniai …   Paukščių pavadinimų žodynas

  • amerikinis tripirštis genys — statusas T sritis zoologija | vardynas atitikmenys: lot. Picoides dorsalis angl. American three toed woodpecker vok. Fichtenspecht, m pranc. pic à dos rayé, m ryšiai: platesnis terminas – dėmėtieji geniai …   Paukščių pavadinimų žodynas

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”