Gaging
Gage Gage, v. t. [imp. & p. p. {Gaged} (g[=a]jd); p. pr & vb. n. {Gaging} (g[=a]"j[i^]ng).] [Cf. F. gager. See {Gage}, n., a pledge.] 1. To give or deposit as a pledge or security for some act; to wage or wager; to pawn or pledge. [Obs.] [1913 Webster]

A moiety competent Was gaged by our king. --Shak. [1913 Webster]

2. To bind by pledge, or security; to engage. [1913 Webster]

Great debts Wherein my time, sometimes too prodigal, Hath left me gaged. --Shak. [1913 Webster]


The Collaborative International Dictionary of English. 2000.

Look at other dictionaries:

  • gaging — kalibravimas statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Mechaninis detalių apdirbimas, kai išoriniai ar vidiniai paviršiai spaudžiami. Kalibruojant tikslinami visi detalės matmenys. atitikmenys: angl. calibration; gaging;… …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

  • gaging — kalibravimas statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Matavimo priemonių visumos (pvz., svarsčių rinkinio) ar vieno daugiamačio mato (pvz., matavimo liniuotės) paklaidų ir pataisų radimas. atitikmenys: angl. calibration;… …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

  • gaging — kalibravimas statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. calibration; gaging; gauging vok. Kalibrierung, f rus. калибрование, n; калибровка, f pranc. calibrage, m …   Fizikos terminų žodynas

  • gaging — geɪdÊ’ n. challenge to fight; symbol of a challenge to fight (often a glove); pledge, security n. standard of measure; device for measuring v. give as security (i.e. money, something of value) …   English contemporary dictionary

  • gaging — …   Useful english dictionary

  • gaging curve — kalibravimo kreivė statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Matuoklio padalų gradavimo, jo paklaidų įvertinimo ar matavimo rezultatų perskaičiavimo kitais matavimo vienetais kreivė. atitikmenys: angl. calibration curve; gaging… …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

  • gaging of a measuring instrument — matavimo priemonės gradavimas statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Matavimo priemonės gradavimo charakteristikos eksperimentinis sudarymas. atitikmenys: angl. gaging of a measuring instrument; gauging of a measuring… …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

  • gaging of a measuring instrument — matavimo priemonės kalibravimas statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Eksperimentinis matavimo priemonės kiekvienos žymės (dažniausiai tik tam tikrų pagrindinių žymių) padėties priklausomybės nuo atitinkamos matuojamojo… …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

  • gaging of a measuring instrument — matavimo priemonės kalibravimas statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Funkcinės priklausomybės tarp skaičiuojamosios ar matuojamosios ir tiriamosios koncentracijos (aktyvumo, dažnumo ir kt.) radimas, remiantis duomenimis,… …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

  • gaging of a measuring instrument — matavimo priemonės kalibravimas statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Patikrinimas, ar matavimo priemonė atitinka pamatinio arba darbinio etalono rodmenis. atitikmenys: angl. gaging of a measuring instrument; gauging of a… …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”