Estafet
Estafet Es`ta*fet", ||Estafette Es`ta*fette", n. [F. estafette, cf. Sp. estafeta; fr. It. stafetta, fr. staffa stirrup, fr. OHG. stapho footstep, footprint, G. stapfe; akin to E. step.] A courier who conveys messages to another courier; a military courier sent from one part of an army to another. [1913 Webster] ||

The Collaborative International Dictionary of English. 2000.

Look at other dictionaries:

  • estafet — <fr. əsli ital.> idm. Komandaların qaçış, üzgü və s. yarışı (bu yarışda iştirakçılar müəyyən mənzillərdə bir birini əvəz edir və bir birinə müəyyən şey ötürürlər). // Bu yarış zamanı yarışçıların mənzillərdə bir birinə ötürdükləri şey.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • Estafette — Estafet Es ta*fet , ||Estafette Es ta*fette , n. [F. estafette, cf. Sp. estafeta; fr. It. stafetta, fr. staffa stirrup, fr. OHG. stapho footstep, footprint, G. stapfe; akin to E. step.] A courier who conveys messages to another courier; a… …   The Collaborative International Dictionary of English

  • Stafette — Sta*fette (st[.a]*f[e^]t ), n. [Cf. G. stafette. See {Estafet}.] An estafet. [R.] Carlyle. [1913 Webster] …   The Collaborative International Dictionary of English

  • estafette — [ ɛstafɛt ] n. f. • staffette 1596; it. staffetta, dimin. de staffa « étrier », puis « courrier » ♦ Anciennt Courrier chargé d une dépêche. ⇒ courrier, envoyé, 1. exprès, messager. Estafette à cheval. « Il écrit à Paris qu on lui envoie, ventre à …   Encyclopédie Universelle

  • start — <ing.> 1. Müəyyən məsafə üzrə idman yarışlarının başlanma momenti, vaxtı. Start götürmək – yarışda qaçışa, üzməyə və s. yə başlamaq. // Uçucu aparatların havaya qalxma momenti, vaxtı. Təyyarə starta hazırdır. 2. Qaçış yarışında: yarışın… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”