ca-ca
ca-ca ca-ca v. [see {cack}.] to have a bowel movement. [baby talk]

Syn: defecate, shit, take a shit, take a crap, crap, make. [WordNet 1.5] ||


The Collaborative International Dictionary of English. 2000.

Look at other dictionaries:

  • ča ča ča — ča ča čà dkt. 1954 mẽtais ča ča čà, kuriõs ri̇̀tmas įkai̇̃tindavo net europiečiùs, papli̇̀to po vi̇̀są pasáulį …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • ča-ča-ča — čȁ čȁ čȁ m DEFINICIJA v. cha cha cha …   Hrvatski jezični portal

  • ca-ca — n. n. [see {cack}.] Feces; excrement; used in talking with very young children. [baby talk] [PJC] …   The Collaborative International Dictionary of English

  • ča ča — ča čà dkt. Šiuolaiki̇̀nės ča čà tem̃pas kiek lėtèsnis, jõ pirmýkštis azártas pažabótas …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • ćȁća — m 〈N mn e, G ćȃćā〉 razg. otac; ćako, ćale, ćaće, ćaćko …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • ca-ca — /kah kah /, n. Baby Talk. excrement; feces. * * * …   Universalium

  • ca-ca — n British excrement, shit. A word generally used by parents and children in the home. For the derivation see cack …   Contemporary slang

  • Ca'ca'gui — Hay un incendio, incendio, arde, está ardiendo …   Vocabulario del idioma zapoteco istmeño

  • ho ca ca — refr., ho le le: Ho ca ca, ho le le, avytės, ralio, ralio! A.Strazd …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • ca — ab·a·ca; aba·ca·te; aba·ca·xi; ab·di·ca·ble; ab·di·ca·tion; ab·di·ca·tor; ab·ra·ca·dab·ra; ac·ca; ac·ciac·ca·tu·ra; ace·ti·fi·ca·tion; acid·i·fi·ca·tion; ac·ro·tho·rac·i·ca; ac·ti·fi·ca·tion; ad·ju·di·ca·taire; ad·ju·di·ca·tio; ad·ju·di·ca·tion;… …   English syllables

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”