Yold
Yold Yold, obs. p. p. of {Yield}. Yielded. --Spenser. [1913 Webster]

The Collaborative International Dictionary of English. 2000.

Look at other dictionaries:

  • yold — an obsolete pat and pap of ↑yield * * * yold(e, ȝold(e see yield v., yule …   Useful english dictionary

  • Yold — Yield Yield, v. t. [imp. & p. p. {Yielded}; obs. p. p. {Yold}; p. pr. & vb. n. {Yielding}.] [OE. yelden, [yogh]elden, [yogh]ilden, AS. gieldan, gildan, to pay, give, restore, make an offering; akin to OFries. jelda, OS. geldan, D. gelden to cost …   The Collaborative International Dictionary of English

  • YOLD — abbr. Year of Our Lady of Discord …   Dictionary of abbreviations

  • yoldəyişən — is. 1. d. y. Relsli yollarda qatarları bir yoldan başqasına keçirmək üçün qurğu; strelka. 2. Bu qurğunu idarə edən dəmiryol işçisi; strelkaçı. <Qədir> dəmir yoluna yoldəyişən vəzifəsinə işə girdi. Ə. S …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • yold-ring —  a yello whammer. N …   A glossary of provincial and local words used in England

  • yolde — yold(e, ȝold(e see yield v., yule …   Useful english dictionary

  • ȝold — yold(e, ȝold(e see yield v., yule …   Useful english dictionary

  • ȝolde — yold(e, ȝold(e see yield v., yule …   Useful english dictionary

  • Diskordianischer Kalender — Der Diskordianische Kalender (auch: Diskordischer Kalender) ist ein Kalendersystem, das von Anhängern des Diskordianismus benutzt wird. Es teilt das Jahr in fünf 73 Tage Zyklen (seasons), bzw. in 73 Fünf Tage Zyklen (Wochen). Der Diskordianische… …   Deutsch Wikipedia

  • Diskordischer Kalender — Der Diskordianische Kalender (auch: Diskordischer Kalender) ist ein Kalendersystem, das von Anhängern des Diskordianismus benutzt wird. Es teilt das Jahr in fünf 73 Tage Zyklen (seasons), bzw. in 73 Fünf Tage Zyklen (Wochen). Der Diskordianische… …   Deutsch Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”