Yerd
Yerd \Yerd\, n. See 1st & 2d {Yard}. [Obs.] --Chaucer. [1913 Webster]

The Collaborative International Dictionary of English. 2000.

Look at other dictionaries:

  • yerd — I. ˈyərd dialect variant of yard II. chiefly Scotland variant of earth …   Useful english dictionary

  • yerdəyişdirmə — 1. Bax yerdəyişmə 1 ci mənada. 2. Bir şeyi bir yerdən götürüb başqa yerə qoyma …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • yerdəyişmə — is. 1. Olduğu və ya oturduğu yerdən başqa yerə keçmə, bir yeri buraxıb o birinə getmə. 2. dilç. Sözdə iki qonşu səsin qeyri iradi olaraq yerini dəyişməsi hadisəsi; metateza; məs.: vağzal vağzal; yarpaq yarpaq …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • yerdənçıxma — sif. Torpağın altından, yerin içindən çıxan …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • yerd-hunger — …   Useful english dictionary

  • yer-yerdən — z. Müxtəlif yerlərdən, hər yerdən, hər tərəfdən. Nə zaman getsə məclisə; Qovular, döyülər kasıb; Danışmağa ağız açsa; Yer yerdən söyülər kasıb. Aşıq Əhməd. Yer yerdən <Əlisəfaya> etiraz etdilər. S. H.. Ellərin üstünə düşüb yer yerdən;… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • yer-yerdən — (Zaqatala) hər yerdən. – Bu yerə yer yerdən gəlif yığılıfdılar …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • mabəqi — ə. yerdə qalan, qalıq …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • mültəqit — ə. yerdəki şeyi qaldıran, götürən …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • yer — is. 1. Üzərində sakin olduğumuz planet: Yer kürəsi (bu mənada böyük hərflə). Ay Yerin peykidir. Yerlə Günəş arasında 150 milyon kilometr məsafə var. Yer Günəş ətrafında fırlanır. 2. Quru (su səthi müqabili). Dənizdən yer görünmürdü. 3. Yer… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”