Wheatstone's bridge
Wheatstone's bridge \Wheat"stone's bridge`\ (Elec.) See under {Bridge}. [1913 Webster]

The Collaborative International Dictionary of English. 2000.

Look at other dictionaries:

  • Wheatstone's bridge — Bridge Bridge (br[i^]j), n. [OE. brig, brigge, brug, brugge, AS. brycg, bricg; akin to Fries. bregge, D. brug, OHG. brucca, G. br[ u]cke, Icel. bryggja pier, bridge, Sw. brygga, Dan. brygge, and prob. Icel. br[=u] bridge, Sw. & Dan. bro bridge,… …   The Collaborative International Dictionary of English

  • Wheatstone’s bridge — Vitstono tiltelis statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Keturpetis matavimo tiltelis vieno peties grandinėje įjungto varžinio elemento varžai matuoti, kai kiti trys pečiai yra sudaryti iš rezistorių, kurių mažiausiai vienas… …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

  • Bridge — (br[i^]j), n. [OE. brig, brigge, brug, brugge, AS. brycg, bricg; akin to Fries. bregge, D. brug, OHG. brucca, G. br[ u]cke, Icel. bryggja pier, bridge, Sw. brygga, Dan. brygge, and prob. Icel. br[=u] bridge, Sw. & Dan. bro bridge, pavement, and… …   The Collaborative International Dictionary of English

  • Bridge of a steamer — Bridge Bridge (br[i^]j), n. [OE. brig, brigge, brug, brugge, AS. brycg, bricg; akin to Fries. bregge, D. brug, OHG. brucca, G. br[ u]cke, Icel. bryggja pier, bridge, Sw. brygga, Dan. brygge, and prob. Icel. br[=u] bridge, Sw. & Dan. bro bridge,… …   The Collaborative International Dictionary of English

  • Bridge of the nose — Bridge Bridge (br[i^]j), n. [OE. brig, brigge, brug, brugge, AS. brycg, bricg; akin to Fries. bregge, D. brug, OHG. brucca, G. br[ u]cke, Icel. bryggja pier, bridge, Sw. brygga, Dan. brygge, and prob. Icel. br[=u] bridge, Sw. & Dan. bro bridge,… …   The Collaborative International Dictionary of English

  • bridge wall — Bridge Bridge (br[i^]j), n. [OE. brig, brigge, brug, brugge, AS. brycg, bricg; akin to Fries. bregge, D. brug, OHG. brucca, G. br[ u]cke, Icel. bryggja pier, bridge, Sw. brygga, Dan. brygge, and prob. Icel. br[=u] bridge, Sw. & Dan. bro bridge,… …   The Collaborative International Dictionary of English

  • Wheatstone bridge — Elect. a circuit for measuring an unknown resistance by comparing it with known resistances. Also, Wheatstone s bridge. Cf. bridge (def. 9), null method. [1870 75; named after C. WHEATSTONE] * * * …   Universalium

  • Wheatstone bridge — /ˌwitstən ˈbrɪdʒ/ (say .weetstuhn brij) noun an instrument designed for measuring the electrical resistance of a circuit or a circuit component. Also, Wheatstone s bridge. {named after Sir Charles Wheatstone, 1802–75, English physicist and… …   Australian English dictionary

  • Wheatstone-Brücke — Vitstono tiltelis statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Keturpetis matavimo tiltelis vieno peties grandinėje įjungto varžinio elemento varžai matuoti, kai kiti trys pečiai yra sudaryti iš rezistorių, kurių mažiausiai vienas… …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

  • bridge — bridge1 bridgeable, adj. bridgeless, adj. bridgelike, adj. /brij/, n., v., bridged, bridging, adj. n. 1. a structure spanning and providing passage over a river, chasm, road, or the like. 2. a connecting, transitional, or intermediate route or… …   Universalium

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”