Vele
Vele \Vele\, n. A veil. [Obs.] --Spenser. [1913 Webster]

The Collaborative International Dictionary of English. 2000.

Look at other dictionaries:

  • vele — ×velè prt.žr. velei: Kab pavakarin, tai velè nebūt, kab sunku Arm …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • vele- — DEFINICIJA 1. kao prvi dio riječi pokazuje visok stupanj ili veličinu onoga što se kazuje drugim dijelom [veleposjed; velesajam; veleposlanik] 2. (uz pridjev) iron. velevažan = tobože važan, umišljeno važan ETIMOLOGIJA v. velik …   Hrvatski jezični portal

  • vėlė — vėlė̃ dkt. Vėlių̃ kálnas …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • vele — /vēl/ (Spenser) noun same as ↑veil …   Useful english dictionary

  • vėlė — 1 vėlė̃ sf. (4) DŽ 1. Š, FT, LEXXXIII299 mirusio žmogaus siela: Darome atminimus už mirusio žmogaus vėlę K.Būg. Vėlių̃ mišios NdŽ, KŽ. Malda už vė̃lę KŽ. Ji pasakė norinti užpirkti mišias už motinos vėlę V.Myk Put. Kas jūsų krikščionis, melskitės …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • velė — 1 velė̃ sf. (4) J, NdŽ; M žr. 1 vėlė: 1. BzBkXXI223, OGLII204 Reiks maldyti šventikus, kad laikytų maldeles už Marelės velẽlę JD1228. 2. Dvasios mirusių o rojun patekusių žmonių buvo vadinamos velėmis A1884,132. Tau vẽlės pripuolė nuo numirusio …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • vele... — 1 ali vèle... prvi del zloženk (ȅ) nanašajoč se na veliki: velejadro, velemolekula 2 ali vèle... prvi del zloženk (ȅ) nanašajoč se na velik: veleblagovnica, veletovarnar; velelisten, velemesten 3 ali vèle... prvi del zloženk (ȅ) nanašajoč se… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • vėle — vė̃le adv. Rmš, Dg, Mrc, Žl, vėlè žr. 1 vėl 1: Paleidai [paukštį], vė̃le gaudyk DrskŽ. Apgydė, neskaudėjo, ir vė̃le skauda Žmt. Vė̃le mus raštavo (suėmė) Kbr. Apsigręžė ir vėlè nuvažiavo GrvT86 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • VELE- — {{upper}}VELE {{/upper}} 1. {{001f}}kao prvi dio riječi pokazuje visok stupanj ili veličinu onoga što se kazuje drugim dijelom [veleposjed; velesajam; veleposlanik] 2. {{001f}}(uz pridjev) iron. velevažan = tobože važan, umišljeno važan …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • vėlė — 2 vėlė̃ sf. (4) NdŽ, KŽ; R392, N, KII336, K veltuvas: Vėlių malūnas (vėlykla) MŽ527 …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”