Uzema
Uzema U"ze*ma, n. A Burman measure of twelve miles. [1913 Webster]

The Collaborative International Dictionary of English. 2000.

Look at other dictionaries:

  • UZEMA' — (Azim. C.) Mevki ve şeref bakımından büyükler …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • išvirti — 1 išvìrti, išverda (ìšvira LzŽ), ìšvirė K, J, LVI830, NdŽ, KŽ, DŽ1; SD193, SD388, B, R, R158, MŽ, MŽ208, D.Pošk, S.Dauk, Sut, N, M, LL262 1. tr. kaitinant kunkuliuojančiame vandenyje padaryti tinkamą (valgyti, vartoti): Grybai reikia išvirt… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • plunkšti — pluñkšti, čia, tė intr. 1. Kv prunkšti: Nė vieno [arklio] nebuvo nustovinčio rimtai, visi šokinėja piestu, knarkčioja, plunkščia Žem. Arklys tik purtinas ir plunkščia rš. 2. BzF157 šnarpšti, šnopšti, čiaudėti: Prisigėrė garų, kad pluñkščia Užv …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • posargos — sf. pl. (1) J.Jabl nedidelis susirgimas, negalavimas, gripas, sloga, irmėdė: Sergu posargomis nuo trijų dienų J. Kaip biesai nosis užema posargos J. Užpuolė kažin kokios posargos: sloga ne sloga, gripas ne gripas Slnt. Šaltis laužo, kaulai gela,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • rekėžis — rekė̃žis sm. (2) Skr 1. apgenėtas šakotas medis: Liemuo eglės, kurios šakos par pusę nugenėtos, nukirstos, vadinas rekė̃žis J. Rekėžius uždėk ant tvoros, tai ožkos nešoks in daržą J. 2. Vkš, Lž žaginys: Rekėžiūse dobilai jau išdžiūvo, o… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sėbiržė — sf. (1) J.Jabl, GK1937,27, DŽ, Šv, Prk, Užv, Pln, Als, Vkš; G107 vienu ėjimu užsėjamas dirvos baras, biržė: Vieta, kiek rankomis išpleta sėdamas, t. y. kiek užema, su ranka pasiekia sėdamas, vadinas sėbiržė J. Sėbiržė nepasėta paliko J. Atženk… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • ūmas — 2 ūmas sm. (1) 1. S.Dauk, K.Būg, FrnW, NdŽ, Skd, Pln, End, Ggr negeras kvapas, smarvė: Negeru ūmu atsiduoda viralas, mėsa JI146. Visokių ūmų čia pilna: negali čia žmogus nė išsižioti Slnt. Lašiniai jau pagavę blogą ūmą Brs. Ta kamara negeru ūmu… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • žiedas — 1 žiedas sm. (3) K, Š, Rtr, RŽ, DŽ, NdŽ, KŽ, DūnŽ, žiẽdas (4) DrskŽ, žiedaĩ pl. (3) 1. SD169, SD126, R, R79, MŽ104, Sut, P, D.Pošk, S.Dauk, I, N, RtŽ, M, L, E, ŠT35, BTŽ, ŽŪŽ47 bot. augalo dauginimosi organas, iš kurio išauga vaisius (flos):… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • žiopsėti — žiopsėti, žiopsi (žiopsia), ėjo DŽ, NdŽ, KŽ, žiopsėti Br, Rd, Jnš 1. žr. žiopčioti 1: Karosas žiopsi J. Žiopsi be vandenio didžioji žuvis Grnk. Žuvis ištraukta žiopsi Pkr. Užema nosį – žiopsėk, ir gatava, kai įlašini, tai geriau (apie slogą) Kpr …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”