Upprop
Upprop \Up*prop"\, v. t. To prop up. --Donne. [1913 Webster]

The Collaborative International Dictionary of English. 2000.

Look at other dictionaries:

  • upprop — s ( et, upprop) inom ekon. typ av elektronisk auktion på aktiemarknaden där köpare och säljare vid en bestämd tidpunkt anger priser till vilka man är beredd att köpa respektive sälja en aktie …   Clue 9 Svensk Ordbok

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”