Titler
Titler Tit"ler, n. A large truncated cone of refined sugar. [1913 Webster]

The Collaborative International Dictionary of English. 2000.

Look at other dictionaries:

  • titler — ti·tler …   English syllables

  • titler — ˈtīd.ələ(r), īt(ə)l noun ( s) Etymology: title (I) + er : a device for holding a motion picture camera and in front of it an easel or frame in which can be placed a card bearing a title …   Useful english dictionary

  • Famicom Titler — The Famicom Titler model AN 510. Manufacturer Sharp Retail availability JPN 1989 Media ROM cartridge ( …   Wikipedia

  • Famicom Titler — Fabricant Sharp Type Console de salon Génération Troisième Date de sortie …   Wikipédia en Français

  • C1 NES TV — The 14 14C C1F model of the C1 NES TV. Manufacturer Sharp Retail availability JPN 1983 1989 NA 1989 …   Wikipedia

  • titrer — [ titre ] v. tr. <conjug. : 1> • titler XIIIe; de titre 1 ♦ Vx Qualifier d un titre (I, 1o). 2 ♦ Conférer un titre de noblesse à (qqn). Pronom. Une gueuse qui « se titrera marquise » (Th. Corneille). « Les femmes les plus titrées de France… …   Encyclopédie Universelle

  • § 12. Store og små bogstaver i proprier — (1) HOVEDREGEL Proprier skrives med stort begyndelsesbogstav. Denne regel gælder uanset om de pågældende proprier mere eller mindre tydeligt består af ord der også kan bruges som appellativer. I nogle tilfælde er det særlig vanskeligt at afgøre… …   Dansk ordbog

  • K. u. k. Kriegsmarine — Flagge der Österreichischen Marine 1786 bis 1869 und der k.u.k. Kriegsmarine 1869 bis 1918 …   Deutsch Wikipedia

  • K.u.k. Donauflottille — Flagge der Österreichischen Marine 1786 bis 1869 und der k.u.k. Kriegsmarine 1869 bis 1918 …   Deutsch Wikipedia

  • K.u.k. Kriegsmarine — Flagge der Österreichischen Marine 1786 bis 1869 und der k.u.k. Kriegsmarine 1869 bis 1918 …   Deutsch Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”