Sudary
Sudary Su"da*ry, n. [L. sudarium, fr. sudare to sweat. See {Sweat}.] A napkin or handkerchief. [Obs. or R.] --Wyclif. R. Browning. [1913 Webster]

The Collaborative International Dictionary of English. 2000.

Look at other dictionaries:

  • sudary — su·da·ry …   English syllables

  • sudary — ˈsüdərē noun ( es) Etymology: Middle English, from Latin sudarium 1. archaic : sudarium 2 …   Useful english dictionary

  • sudaryti — tr. 1. SD176 pagaminti, padirbti (konkretų objektą): Kad sudãrė mumi gražius langus Antanas! Lp. Jau buvo laukai susėti, ežios sudarytos Lp. Dariau sūrį ir nesudariaũ Brš. Sudaryk gyvuliam pašaro Lp. Sudaryk ko svečiui perkąst Rod. | refl. tr …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sudarydinti — cur. sudaryti 1: Sudarydino kelis rinkinius skaityti vaikams rš. darydinti; apdarydinti; atidarydinti; išdarydinti; nudarydinti; padarydinti; sudarydinti; uždarydinti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sudarytojas — sudarytojas, a smob. (1) kas sudaro, sukuria: Žodyno sudarytojas J.Jabl. darytojas; apdarytojas; atidarytojas; padarytojas; perdarytojas; sudarytojas; uždarytojas …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sudarytuvas — sm. (1) tech. ko nors sudarymo į krūvą mechanizmas: Sampilų sudarytuvas rš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • Swat — Sweat Sweat, v. i. [imp. & p. p. {Sweat} or {Sweated} (Obs. {Swat}); p. pr. & vb. n. {Sweating}.] [OE. sweten, AS. sw[ae]tan, fr. sw[=a]t, n., sweat; akin to OFries. & OS. sw[=e]t, D. zweet, OHG. sweiz, G. schweiss, Icel. sviti, sveiti, Sw. svett …   The Collaborative International Dictionary of English

  • Sweat — Sweat, v. i. [imp. & p. p. {Sweat} or {Sweated} (Obs. {Swat}); p. pr. & vb. n. {Sweating}.] [OE. sweten, AS. sw[ae]tan, fr. sw[=a]t, n., sweat; akin to OFries. & OS. sw[=e]t, D. zweet, OHG. sweiz, G. schweiss, Icel. sviti, sveiti, Sw. svett, Dan …   The Collaborative International Dictionary of English

  • Sweat — Sweat, v. i. [imp. & p. p. {Sweat} or {Sweated} (Obs. {Swat}); p. pr. & vb. n. {Sweating}.] [OE. sweten, AS. sw[ae]tan, fr. sw[=a]t, n., sweat; akin to OFries. & OS. sw[=e]t, D. zweet, OHG. sweiz, G. schweiss, Icel. sviti, sveiti, Sw. svett, Dan …   The Collaborative International Dictionary of English

  • Sweated — Sweat Sweat, v. i. [imp. & p. p. {Sweat} or {Sweated} (Obs. {Swat}); p. pr. & vb. n. {Sweating}.] [OE. sweten, AS. sw[ae]tan, fr. sw[=a]t, n., sweat; akin to OFries. & OS. sw[=e]t, D. zweet, OHG. sweiz, G. schweiss, Icel. sviti, sveiti, Sw. svett …   The Collaborative International Dictionary of English

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”