begti
Cockup Cock"up, n. (Zo["o]l.) A large, highly esteemed, edible fish of India ({Lates calcarifer}); -- also called {begti}. [1913 Webster]

The Collaborative International Dictionary of English. 2000.

Look at other dictionaries:

  • bėgti — bėgti, a, o intr. 1. SD377, R greitais žingsniais, šuoliais judėti kuria nors kryptimi, lėkti: Bėga kiškis per dirvoną Rm. Žmogus bėga tekinas, arklys – risčia, zovada ir šuoliais K. Bėga neatgaudamas kvapo Kv. Vedu visą kelią bėgova Grg. Mane… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • bėgti — vksm. Negãlima bėgti per gãtvę …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • begti — beg·ti …   English syllables

  • begti — …   Useful english dictionary

  • bėgtinis — bėgtìnis, ė adj. (2) bėgamasis. ◊ bėgtìnis žiedas Slm toks žaidimas (gavęs žiedą turi bėgti, o šalia sėdintieji – sulaikyti) …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nešti — nèšti, nẽša, nẽšė 1. tr. 5D194, R, K einant gabenti iš vienos vietos į kitą paėmus, užsidėjus: Kitąsyk neštè nèšdavo gromatas Plv. Neš (nešk) greičiau rezgines su šienu Švnč. Nešk arkliam [ėsti] Ėr. Nẽšam ant žolės audeklą Grv. Rokuo[ja],… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • leisti — leisti, leidžia, leido (leidė) I. duoti sutikimą, laisvę. 1. tr., intr. SD311 duoti sutikimą kam nors ką daryti: Ar tau leidė mama tą knygą nusipirkt? Vb. Žilvine, žalteli, leiski leiski mus į tėvelių šalį aplankyt namus S.Nėr. Ji tėvų neleidama… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • paleisti — I. suteikti laisvę, duoti sutikimą. 1. tr. SD383, R, K suteikti laisvę (uždarytam, paimtam į nelaisvę, pririštam…): Bevežant tas kareivis pradėjo prašyti, kad dovanotų ir neskandinęs paleistų BsPIII28. Atsiduso bernaitis, kaip smerties paleistas… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • siekti — 1 siekti, ia, ė ( o Vn, Pvn) Rtr, Š, DŽ, siẽkti Š, Mrc, Vrn, Dv, Pns 1. tr., intr. R, KBII148, I, Žln, Auk, Sml stengtis paimti, paliesti ką toliau esantį: Kai Ilžė įnešė pusryčius, Barbė jau apklojo lovą su drobule ir siekė šluotos kambariui… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • duoti — duoti, da ( ja, ma, sti), dãvė (dẽvė) 1. tr. H daryti, kad kas gautų, galėtų paimti: Nemasink – jei duodi, duok arba griežtai atsakyk, kad negausi J. Bitėm kad duodi [cukraus], tai paskui jos atmoka Alk. Reik imt, kad duoda Dkš. Kai Die[va]s… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”