Sicer
Sicer Si"cer, n. [L. sicera. See {Cider}.] A strong drink; cider. [Obs.] --Chaucer. [1913 Webster]

The Collaborative International Dictionary of English. 2000.

Look at other dictionaries:

  • šicer — šȉcer m DEFINICIJA reg. onaj koji dobro gađa iz puške, strijelac ETIMOLOGIJA vidi šica …   Hrvatski jezični portal

  • sicèr — tudi sícer vez. (ȅ; ȋ) I. 1. v vzročnem priredju za izražanje posledice, če bi se prej povedano ne uresničilo: brž pomagaj, sicer bo prepozno; pri nas se dobro počuti, sicer bi že odšel; zadnji del poti sem moral teči, sicer ne bi prišel… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • sicer- — see sicor …   Old to modern English dictionary

  • sicer — …   Useful english dictionary

  • dívji — a e prid. (í) 1. ki živi, raste svobodno v naravi: divji golob, zajec; v starem štoru je našel divje čebele; cepiti divjo češnjo; jata divjih rac; divje in gojene rastline; divje in domače živali 2. ki še ni kultiviran, civiliziran: ti kraji so… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • in — vez. l. med členi v stavku 1. za vezanje dveh istovrstnih členov: oče in sin sta zdoma; prinesi kruha in sira; pospravi krožnike in kar je še na mizi; ves moker in premražen; ravnaj počasi in previdno; duh po mesu in (po) žganju / elipt. ne ve,… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • metáti — méčem nedov., mêči mečíte; mêtal (á ẹ) 1. s silo, navadno ročno, povzročati, da prehaja kaj po zraku na drugo mesto: otroci radi mečejo kamne; metati polena na kup, ogenj; metati z desno, levo roko / metati kepe v mimoidoče; metati kozarce ob… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • zmamíti — in zmámiti im, in zmámiti im dov. (ȋ á; á ȃ) ekspr. 1. s čim želenim, vabljivim spraviti koga kam, kamor sicer ne bi šel: zmamiti koga k sebi / zmamiti koga z obljubami; zmamiti koga proč, ven / denar ga je zmamil v svet 2. s svojimi vabljivimi …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • zmámljati — am nedov. (á) ekspr. 1. s čim želenim, vabljivim spravljati koga kam, kamor sicer ne bi šel: zmamljati ženske k sebi / želje jih zmamljajo v nesrečo 2. s svojimi vabljivimi lastnostmi povzročati, da kdo naredi, stori kaj, česar sicer ne bi… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • Siser — Si ser, n. Cider. See {Sicer}. [Obs.] Chaucer. [1913 Webster] …   The Collaborative International Dictionary of English

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”