Shab
Shab Shab, v. t. To scratch; to rub. [Obs.] --Farquhar. [1913 Webster]

The Collaborative International Dictionary of English. 2000.

Look at other dictionaries:

  • shab — shab·bas; shab·bat; shab·bi·fy; shab·bi·ly; shab·bi·ness; shab·by; shab·rack; shab·bath; shab·bos; shab·raque; …   English syllables

  • Shab — Shab, n. [OE. shabbe, AS. sc?b. See {Scab}.] The itch in animals; also, a scab. [Obs. or Prov. Eng.] [1913 Webster] …   The Collaborative International Dictionary of English

  • Shab — Shab, v. t. [imp. & p. p. {Shabbed}; p. pr. & vb. n. {Shabbing}.] [See {Scab}, 3.] To play mean tricks; to act shabbily. [Obs. or Prov. Eng.] [1913 Webster] …   The Collaborative International Dictionary of English

  • SHAB — Das Handelsregister ist ein öffentliches Verzeichnis und dient der Konstituierung und der Identifikation von Rechtseinheiten, welche ein Gewerbe betreiben. Als Gewerbe ist gemäss Handelsregisterverordnung (HRegV) eine selbständige, auf dauernden… …   Deutsch Wikipedia

  • əshabə — is. <ər. «sahib» söz. cəmi> 1. din. Məhəmməd peyğəmbərin və imamların yaxın adamları. 2. zar. Tərəfdar, daim birinin yanında olan adam, yoldaş. Bütün bunları Həmzə danışmaqdan, əshabələri isə dinləməkdən yorulmurdu. Ə. Ə …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • SHAB — Surface habitable Pour les articles homonymes, voir Surface (homoymie). La surface habitable est définie par l article R. 111 2 du Code de la construction et de l habitation : « La surface habitable d un logement est la surface de… …   Wikipédia en Français

  • shab — South African Slang Origin: Slang originating from other countries short for shebeen. In common usage …   English dialects glossary

  • SHAB — Surface Habitat Contributor: MSFC …   NASA Acronyms

  • əshab — ə. «sahib» c. 1) sahiblər, yiyələr; 2) tərəfdarlar, dostlar; 3) müsahiblər, həmsöhbətlər. Əshabi kəhf Dəqyanus adlı padşahın zülmündən qaçıb mağarada gizlənərək yuxuya getmiş və yeddi yüz ildən sonra ayılmış altı adam və Qitmir adlı it …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • əshabə — ə. Peyğəmbərin ətrafında toplaşmış dostları …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”