Rooming
Room Room, v. i. [imp. & p. p. {Roomed}; p. pr. & vb. n. {Rooming}.] To occupy a room or rooms; to lodge; as, they arranged to room together. [1913 Webster]

The Collaborative International Dictionary of English. 2000.

Look at other dictionaries:

  • rooming — {{/stl 13}}{{stl 7}}[wym. ruming] {{/stl 7}}{{stl 8}}rz. mnż IIa, D. u, blm {{/stl 8}}{{stl 7}} system opieki szpitalnej na oddziałach położniczych, polegający na tym, że matka przebywa razem z dzieckiem w jednym, odpowiednio przystosowanym… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • rooming — ruːm ,rÊŠm n. compartment of space marked off by walls within a building; space, two or three dimensional area v. occupy a room, lodge, dwell …   English contemporary dictionary

  • rooming — mooring …   Anagrams dictionary

  • rooming — …   Useful english dictionary

  • Rooming in — ist eine Praxis in Krankenhäusern und Pflegeheimen, bei der es Eltern ermöglicht wird, im selben Zimmer mit ihrem Kind aufgenommen zu werden und dadurch kontinuierlich bei ihm anwesend zu sein. Aufbauend vor allem auf den Erkenntnissen der… …   Deutsch Wikipedia

  • rooming in — {{/stl 13}}{{stl 7}}[wym. ruming in] {{/stl 7}}{{stl 8}}rz. mnż ndm, {{/stl 8}}{{stl 7}}to samo co rooming: W szpitalu nie zabrano mi córeczki, była ze mną w tzw. systemie „rooming in”. (TwDz) Rooming in, czyli mama z dzieckiem. (GW) <ang.> …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • rooming house — rooming houses N COUNT A rooming house is a building that is divided into small flats or single rooms which people rent to live in. [AM] …   English dictionary

  • rooming together — index cohabitation (living together) Burton s Legal Thesaurus. William C. Burton. 2006 …   Law dictionary

  • rooming house — n AmE a house where people can rent a room to live in …   Dictionary of contemporary English

  • rooming-in — (izg. rȗming ȉn) m DEFINICIJA med. 1. posebno opremljena prostorija u rodilištu u kojoj zajedno borave rodilje sa svojim bebama 2. bolnički program koji predviđa boravak rodilje uz novorođenče ili roditelja uz bolesno dijete ETIMOLOGIJA engl …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”