Radiometry
Radiometry Ra`di*om"e*try (r[=a]`d[i^]*[o^]m"[-e]*tr[y^]), n. (Physics) The use of the radiometer, or the measurement of radiation. -- {Ra`di*o*met"ric} (r[=a]`d[i^]*[-o]*m[e^]t"r[i^]k), a. [Webster 1913 Suppl.]

The Collaborative International Dictionary of English. 2000.

Look at other dictionaries:

  • Radiometry — In optics, radiometry is the field that studies the measurement of electromagnetic radiation, including visible light. Note that light is also measured using the techniques of photometry, which deal with brightness as perceived by the human eye,… …   Wikipedia

  • radiometry — radiometrija statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Dydžių, kurie apibūdina įvairių rūšių spinduliuočių (akustinės, šviesos, jonizuojančiosios) šaltinius ir pačią spinduliuotę, matavimas. atitikmenys: angl. radiometry vok.… …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

  • radiometry — radiometrija statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Naudingųjų iškasenų paieškos metodas, pagrįstas gamtinio radioaktyvumo matavimu. atitikmenys: angl. radiometry vok. Radiometrie, f; Strahlungsmessung, f rus. радиометрия, f… …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

  • radiometry — radiometrija statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. radiometry vok. Radiometrie, f rus. радиометрия, f pranc. radiométrie, f …   Fizikos terminų žodynas

  • radiometry — radiometrija statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Dydžių, kurie apibūdina įvairių rūšių spinduliuočių (akustinės, šviesos, jonizuojančiosios) šaltinius ir pačią spinduliuotę, matavimas. atitikmenys: angl. radiation measuring… …   Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas

  • radiometry — radiometrija statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Naudingųjų išgavų paieškos metodas, pagrįstas gamtinio radioaktyvumo matavimu. atitikmenys: angl. radiation measuring technique; radiometry vok. Radiometrie, f; Strahlungsmessung …   Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas

  • radiometry — noun see radiometer …   New Collegiate Dictionary

  • radiometry — See radiometric. * * * …   Universalium

  • radiometry — noun The branch of science that deals with the detection and measurement of radiant electromagnetic energy …   Wiktionary

  • radiometry — ra·di·om·e·try .rā dē äm ə trē n, pl tries the use of the radiometer also the measurement of radiation …   Medical dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”