Prizemen
Prizeman Prize"man, n.; pl. {Prizemen}. The winner of a prize. [1913 Webster]

The Collaborative International Dictionary of English. 2000.

Look at other dictionaries:

  • prizemen — prize·man || praɪzmÉ™n n. award winner, recipient of a prize …   English contemporary dictionary

  • prizémen — mna o prid. (ẹ̑) 1. ki je, se nahaja pri zemlji, zemeljski površini: prizemne zračne plasti / prizemna temperatura, vlaga / prizemni let ptic 2. nanašajoč se na prizemlje 1: prizemna in kletna okna / prizemno stanovanje …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • Prizeman — Prize man, n.; pl. {Prizemen}. The winner of a prize. [1913 Webster] …   The Collaborative International Dictionary of English

  • Gaisford Prize — The Gaisford Prize is a prize in the University of Oxford, founded in 1855 in memory of Dr Thomas Gaisford (1779–1855). For most of its history, the prize was awarded for Classical Greek Verse and Prose. The prizes are now the Gaisford Essay… …   Wikipedia

  • pri... — ali prì... predpona (ȉ) 1. v glagolskih sestavljenkah za izražanje a) približanja, primika k določenemu kraju: prijahati, pripeljati, pristopiti, priti / prijokati, priropotati b) usmerjenosti dejanja k določeni točki: prilepiti, pripeti,… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • prizémski — a o prid. (ẹ̑) redko prizemen, prizemeljski: prizemske zračne plasti …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • ROUTH — UNITED KINGDOM (see also List of Individuals) 20.1.1831 Quebec/CA 7.6.1907 Cambridge/UK Edward John Routh was educated at University College, London, and at Cambridge, where he was a Senior Wrangler in 1854. He adopted the profession of a… …   Hydraulicians in Europe 1800-2000

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”