Prismy
Prismy Pris"my, a. Pertaining to a prism. [R.] [1913 Webster]

The Collaborative International Dictionary of English. 2000.

Look at other dictionaries:

  • prismy — ˈpriz(ə)mē adjective Etymology: prism + y : prismatic not used technically the prismy feathers of his breast Audrey A. Brown …   Useful english dictionary

  • primygti — 1. tr. SD31 prispausti, prislėgti: Pasiuvo sūrmaišelį, anpylė varškę ir primygo akmeniu Šr. Karte primygo šieną Ml. Vanduo užlėjo, primygo žolę Kp. Nutvėrė sargybinį už krūtinės ir taip prie sienos primygo, kad tam net kaulai sutreškėjo J.Bil.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • Amii Ozaki — (尾崎 亜美, Ozaki Ami?), real name Misuzu Ohara (小原 美鈴, Ohara Misuzu?), is a Japanese …   Wikipedia

  • priminti — 1 primìnti, prìmina, primynė 1. tr. K užsistoti, koja prispausti: Kaip primynė man koją, kone nutrėškė pirštus J. Jis primynė sau palto kampą rš. Jis kai ryšį daro, tai vieną galą prie žemės prìmina Lš. Bėgiok po dirvą, neprimìnsi rugio –… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”