Primy
Primy \Prim"y\, a. [From {Prime}, a.] Being in its prime. [Obs.] ``The youth of primy nature.'' --Shak. [1913 Webster]

The Collaborative International Dictionary of English. 2000.

Look at other dictionaries:

  • primy — prīˈmy adjective (Shakespeare) In one s prime, blooming • • • Main Entry: ↑prime …   Useful english dictionary

  • primygti — 1. tr. SD31 prispausti, prislėgti: Pasiuvo sūrmaišelį, anpylė varškę ir primygo akmeniu Šr. Karte primygo šieną Ml. Vanduo užlėjo, primygo žolę Kp. Nutvėrė sargybinį už krūtinės ir taip prie sienos primygo, kad tam net kaulai sutreškėjo J.Bil.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • primynioti — tr. prinešti, pritrypti kojomis purvo: Asla prinešta, primyniota purvų Plt. Tokioj ankštenybėj asloje vis primyniota, prišnerkšta Žem. mynioti; apmynioti; įmynioti; išmynioti; numynioti; pamynioti; parmynioti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • primyžti — primỹžti tr., intr. K, J vlg. prišlapinti: Ar lovą primyžęs džiovini, kad taip ilgai guli? Vkš. ^ Čiaupos kaip katė, miltus primyžus Kp. Tyli, kaip ausį primyžtas LTR(Jnš). | refl.: Prisimỹžo lovoj – eldijos reiks (juok.) Ds. ◊ kaĩp zuĩkis… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • primykščias — primykščias, ia adj. (1); Q596 žr. pirmykščias …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • primyžinti — primỹžinti tr. vlg. leisti prišlapinti: Su vaikais liuob gaspadinė lovą primyžins ir lieps vaikiuo gulėti Šts. myžinti; išmyžinti; numyžinti; pamyžinti; primyžinti; užmyžinti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • primulaverin — ˌprimyəˈlavərə̇n noun ( s) Etymology: alteration (influenced by New Latin Primula) of International Scientific Vocabulary primeverin : a crystalline glycoside C20H28O13 that is isomeric with primeverin and occurs with it and that on hydrolysis… …   Useful english dictionary

  • primuline — ˈprimyəˌlēn, lə̇n noun ( s) Etymology: International Scientific Vocabulary primul (from New Latin Primula) + ine : a fugitive yellow dye made by heating para toluidine and sulfur together and sulfonating the product that can be diazotized on the… …   Useful english dictionary

  • primulinus — ˌprimyəˈlīnəs noun ( es) Etymology: New Latin primulinus (specific epithet of Gladiolus primulinus), from Latin primula (feminine of primulus first) + inus ine 1. : a gladiolus (Gladiolus primulinus) of southeastern tropical Africa having clear… …   Useful english dictionary

  • priminti — 1 primìnti, prìmina, primynė 1. tr. K užsistoti, koja prispausti: Kaip primynė man koją, kone nutrėškė pirštus J. Jis primynė sau palto kampą rš. Jis kai ryšį daro, tai vieną galą prie žemės prìmina Lš. Bėgiok po dirvą, neprimìnsi rugio –… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”