prid
Pride Pride, n. [Cf. AS. lamprede, LL. lampreda, E. lamprey.] (Zo["o]l.) A small European lamprey ({Petromyzon branchialis}); -- called also {prid}, and {sandpiper}. [1913 Webster]

The Collaborative International Dictionary of English. 2000.

Look at other dictionaries:

  • príd — a m (ȋ ȋ) 1. star. korist: tak človek lahko naredi več kvara kot prida; to ne prinaša nobenega prida / dela samo za svoj prid 2. v prislovni rabi, v zvezi v prid izraža usmerjenost koristi glagolskega dejanja: delati v prid skupnosti; govoriti… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • prid — lam·prid·i·dae; prid·i·an; prid·ing·ly; cy·prid·i·noid; …   English syllables

  • PRID — Preliminary Review Item Discrepancy Contributor: MSFC …   NASA Acronyms

  • PRID — praefecto iure dicundo, pridie …   Abbreviations in Latin Inscriptions

  • pṛiḍ — पृड् …   Indonesian dictionary

  • cy|prid — «SY prihd», noun, plural prids, pri|des « pruh DEEZ». 1. any one of a genus of minute, freshwater crustaceans with delicate bivalve shells. 2. = cypris. (Cf. ↑cypris) ╂[< New Latin Cyprididae the genus name < Greek Kýpris Aphrodite] …   Useful english dictionary

  • predetermine — /pridəˈtɜmən / (say preeduh termuhn) verb (t) (predetermined, predetermining) 1. to determine or decide beforehand. 2. to ordain beforehand; predestine. 3. to direct or impel beforehand to something. {Late Latin praedētermināre} –predetermination …   Australian English dictionary

  • ravan — prid., gl. raven prid …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • Progesterone Releasing Intravaginal Device — PRID (Progesterone Releasing Intravaginal Device) is used in bovines to regulate oestrus cycle and to synchronize the oestrus cycle of many animals. It is a product of Sanofi Ltd …   Wikipedia

  • pridian — prid·i·an …   English syllables

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”