Prefine
Prefine Pre*fine", v. t. [L. praefinire; prae before + finire to limit, determine: cf. F. pr['e]finer.] To limit beforehand. [Obs.] --Knolles. [1913 Webster]

The Collaborative International Dictionary of English. 2000.

Look at other dictionaries:

  • prefine — transitive verb Etymology: Latin praefinire, from prae pre + finire to limit more at define obsolete : to limit, determine, or define beforehand …   Useful english dictionary

  • prefín — a o prid. (ȋ) 1. preveč fin: kupila si je prefino blago / prefina je za tega človeka / prefin je, da bi to rekel preveč rahločuten, obziren 2. ekspr. zelo fin: občudoval je njene prefine ustnice …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”