Phototropism
Phototropism Pho*tot"ro*pism, n. [Photo- + Gr. ? to turn.] 1. (Plant Physiol.) The tendency of growing plant organs to move or curve under the influence of light. In ordinary use the term is practically synonymous with {heliotropism}. [Webster 1913 Suppl.]

2. (Microbiology) exhibiting movement in a direction toward ({positive phototropism}) or away from ({negative phototropism}) a source of light. [PJC]


The Collaborative International Dictionary of English. 2000.

Look at other dictionaries:

  • Phototropism — is directional growth in which the direction of growth is determined by the direction of the light source. In other words, it is the growth and response to a light stimulus. Phototropism is most often observed in plants, but can also occur in… …   Wikipedia

  • phototropism — 1899, from Ger. phototropie (1892), from PHOTO (Cf. photo ) + TROPISM (Cf. tropism) …   Etymology dictionary

  • phototropism — ► NOUN Biology ▪ the orientation of a plant or other organism either towards or away from a source of light. DERIVATIVES phototropic adjective …   English terms dictionary

  • phototropism — [fō tä′trə piz΄əm] n. [ PHOTO + TROPISM] any positive, or negative, movement of a part of a plant toward, or away from, light sources: see HELIOTROPISM phototropic [fōt΄ō träp′ik] adj …   English World dictionary

  • phototropism — Movement or growth of part of an organism (eg. a plant shoot) towards (positive phototropism) a source of light, without overall movement of the whole organism …   Dictionary of molecular biology

  • phototropism — fototropizmas statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Vienašalės šviesos sukeltas augalo dalių judėjimas šviesos šaltinio link, nuo jo arba padedantis užimti skersinę padėtį šviesos spindulių krypties atžvilgiu. atitikmenys: angl.… …   Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas

  • phototropism — fototropizmas statusas T sritis augalininkystė apibrėžtis Augalų linkimas į vienpusio apšvietimo šaltinį. atitikmenys: angl. phototropism rus. фототропизм ryšiai: sinonimas – šviesolinka …   Žemės ūkio augalų selekcijos ir sėklininkystės terminų žodynas

  • phototropism — noun Etymology: International Scientific Vocabulary Date: 1899 a tropism in which light is the orienting stimulus …   New Collegiate Dictionary

  • phototropism — n. [Gr. phos, light; tropos, turn] Movement determined by the direction of incident light; photropic adj …   Dictionary of invertebrate zoology

  • phototropism — /foh to treuh piz euhm, foh toh troh piz euhm/, n. Bot. phototropic tendency or growth. [1895 1900; PHOTO + TROPISM] * * * …   Universalium

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”