Paspy
Paspy Pas"py, n. [F. passe-pied.] A kind of minuet, in triple time, of French origin, popular in the reign of Queen Elizabeth and for some time after; -- called also {passing measure}, and {passymeasure}. --Percy Smith. [1913 Webster]

The Collaborative International Dictionary of English. 2000.

Look at other dictionaries:

  • PASPY — This article is about the smart card ticket system. For the classical dance and music, see Passepied. PASPY cards. PASPY (パスピー, Pasupī? …   Wikipedia

  • paspy — variant of passepied * * * paspy /päˈspi/ same as ↑passepied * * * paspy var. passepied …   Useful english dictionary

  • passing measure — Paspy Pas py, n. [F. passe pied.] A kind of minuet, in triple time, of French origin, popular in the reign of Queen Elizabeth and for some time after; called also {passing measure}, and {passymeasure}. Percy Smith. [1913 Webster] …   The Collaborative International Dictionary of English

  • passymeasure — Paspy Pas py, n. [F. passe pied.] A kind of minuet, in triple time, of French origin, popular in the reign of Queen Elizabeth and for some time after; called also {passing measure}, and {passymeasure}. Percy Smith. [1913 Webster] …   The Collaborative International Dictionary of English

  • paspyrioti — paspỹrioti 1. iter. paspirti 2: Būta gi trobų: iš visų pusių paspyriotos! Ds. 2. refl. paprieštarauti, pasiginčyti: Nors ir mielai būtų pasispyrioję, šį kartą aptilo rš. spyrioti; įsispyrioti; išsispyrioti; paspyrioti; susispyrioti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • paspirti — paspìrti, pàspiria, paspyrė K 1. tr. Sut, L, Š, Ser, Rtr, DŽ kojos smūgiu, spyriu kiek pastumti, nublokšti, pasviedėti: Akmenį paspirk į šalį iš po kojų J. Kur paspyriau akmenėlį, ugnelė žėrėjo JV198. Tuose namuose nepaspirdavo koja netyčia… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • papilti — papìlti, pàpila, papylė K 1. tr. palieti (skystį), išpilti: Papylė deguto, ir prilipo jos kojos J.Jabl. Papylė tą smalą po bažnyčios durimi Krn. Aš tuos nuodus papìlsiu, o duosiu gero vyno (ps.) Ar. Ir visus kraujus tepapila pas dugną… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • Passymeasure — Pas sy*meas ure, n. [Corrupted fr. It. passamezzo.] [Obs.] See {Paspy}. Shak. [1913 Webster] …   The Collaborative International Dictionary of English

  • FeliCa — is a contactless RFID smart card system from Sony in Japan, primarily used in electronic money cards. The name stands for Felicity Card. First utilized in the Octopus card system in Hong Kong,[1] the technology is used in a variety of cards also… …   Wikipedia

  • Nagasaki Smart Card — Nagasaki Smart Card. Nagasaki Smart Card (長崎スマートカード, Nagasaki Sumāto Kādo?) is a contactless smart card system used in …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”