Autodidact
Autodidact Au"to*di*dact`, n. [Gr. ? self-taught.] One who is self-taught; an automath. [1913 Webster]

The Collaborative International Dictionary of English. 2000.

Look at other dictionaries:

  • autodidact — AUTODIDÁCT, Ă, autodidacţi, te, s.m. şi f. Persoană care şi a însuşit, fără ajutorul unui profesor sau al unei forme de învăţământ, cunoştinţe ştiinţifice şi o anumită cultură. [pr.: a u ] – Din fr. autodidacte. Trimis de ana zecheru, 04.07.2002 …   Dicționar Român

  • autodidact — 1746, from Gk. autodidaktos self taught (see AUTODIDACTIC (Cf. autodidactic)) …   Etymology dictionary

  • autodidact — ► NOUN ▪ a self taught person. DERIVATIVES autodidactic adjective …   English terms dictionary

  • autodidact — [ôt΄ō dī′dakt΄] n. [ML autodidactus < Gr autodidaktos, self taught: see AUTO & DIDACTIC] a person who is self educated autodidactic [ôt΄ōdī dak′tik] adj …   English World dictionary

  • autodidact — noun Etymology: Greek autodidaktos self taught, from aut + didaktos taught, from didaskein to teach Date: 1748 a self taught person • autodidactic adjective …   New Collegiate Dictionary

  • autodidact — autodidactic, adj. autodidactically, adv. /aw toh duy dakt, duy dakt /, n. a person who has learned a subject without the benefit of a teacher or formal education; a self taught person. [1525 35; < Gk autodídaktos self taught; see AUTO ,… …   Universalium

  • autodidact — noun A self taught person; an automath. Leonardo Da Vinci is one of the greatest autodidacts. Syn: automath See Also: autodidactic, autodidacticism, autodidactism …   Wiktionary

  • autodidáct — s. m. (sil. a u ), pl. autodidácţi …   Romanian orthography

  • autodidact — au·to·di·dact || ɔːtəʊdɪ‚dækt n. self taught person …   English contemporary dictionary

  • autodidact — [ ɔ:təʊdɪdakt] noun a self taught person. Derivatives autodidactic adjective …   English new terms dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”