pagle
Paigle Pai"gle, n. [Etymol. uncertain.] (Bot.) A species of {Primula}, either the cowslip or the primrose. [Written also {pagle}, {pagil}, {peagle}, and {pygil}.] [1913 Webster]

The Collaborative International Dictionary of English. 2000.

Look at other dictionaries:

  • pagle — ˈpāgəl variant of paigle * * * pagle variant of paigle, a cowslip …   Useful english dictionary

  • pagle — pa·gle …   English syllables

  • paglebti — paglèbti intr. kiek glebti: Kelias paglẽbęs (iš viršaus) ir patilžęs (giliau) Šl. Pavirš paglẽbę buvo, palyta Pl. glebti; apglebti; išglebti; nuglebti; paglebti; suglebti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pagležioti — paglẽžioti tr. patėplioti: Kad burna yra išplikusi, reikia su sviestu paglẽžioti Šts. gležiotis; išgležioti; nusigležioti; pagležioti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • paglėbti — paglėbti, paglė̃bti, ia, pàglėbė 1. plg. glėbti 2: Žemę, dangų, saulę ir patį orą nori paglėbti ši siela rš. 2. apsaugoti: Ko nepaglėbei manęs mergelės, viečnos siratėlės, nuog svetimos šalelės? d. glėbti; apglėbti; paglėbti; praglėbti;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • paglėtoti — paglė̃toti intr. nenoromis pavalgyti: Lig paglė̃toja, tai ir valgis ataušta Žb. glėtoti; paglėtoti; suglėtoti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pagleizoti — intr., tr. kiek gleizoti: Baigiasi ratam degutas, gal da bus vienam sykiui pagleizoti Bsg. gleizoti; apgleizoti; išgleizoti; nusigleizoti; pagleizoti; sugleizoti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pagil — Paigle Pai gle, n. [Etymol. uncertain.] (Bot.) A species of {Primula}, either the cowslip or the primrose. [Written also {pagle}, {pagil}, {peagle}, and {pygil}.] [1913 Webster] …   The Collaborative International Dictionary of English

  • Paigle — Pai gle, n. [Etymol. uncertain.] (Bot.) A species of {Primula}, either the cowslip or the primrose. [Written also {pagle}, {pagil}, {peagle}, and {pygil}.] [1913 Webster] …   The Collaborative International Dictionary of English

  • peagle — Paigle Pai gle, n. [Etymol. uncertain.] (Bot.) A species of {Primula}, either the cowslip or the primrose. [Written also {pagle}, {pagil}, {peagle}, and {pygil}.] [1913 Webster] …   The Collaborative International Dictionary of English

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”