Attry
Attry At"try, a. [See {Atter}.] Poisonous; malignant; malicious. [Obs.] --Chaucer. [1913 Webster]

The Collaborative International Dictionary of English. 2000.

Look at other dictionaries:

  • attry — variant of artry and of attery a. Obs …   Useful english dictionary

  • atitrykšti — 1 atitrykšti intr., attrykšti Kl, Slnt, Šts; I 1. Rtr trykštant pasiekti. 2. I, Rtr, FrnW, KŽ, Kl, Slnt, Šts pradėti duoti daugiau pieno, atleisti: Atitryško karvės, t. y. duoda jau pieną J. Ant žolės visos karvės vėl atitryško Lkv. Attrykš… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • John Barbee — (September 16 1815 December 22 1888) was the tenth Mayor of Louisville, Kentucky from 1855 to 1857. He was born in Pewee Valley, Kentucky, and, after his parents died, moved to Louisville at age 14 to work at Elisha Attry s dry goods store. In… …   Wikipedia

  • atitrinti — atitrìnti, atìtrina, atitrynė tr. KŽ, DŽ1, atatrìnti Š, Žl; RtŽ trinant atgaivinti: Atitrynė, dar atgaivino brolį Dr. Ta buvo nuslabnėjusi, stingo čia žemėn – Kazė tik beatitrynė Trk. Sako, vieną dieną buvo nublogęs, subėgo i Norkų šeimyna,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atitryškimas — atitryškìmas sm. (2) pieno atleidimas: Nė kokio karvių attryškimo nematyties, turbūt tiek ėsti tetura Grg. tryškimas; aptryškimas; atitryškimas; ištryškimas …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”