ochra
Okra O"kra, n. 1. (Bot.) An annual plant ({Abelmoschus esculentus} syn. {Hibiscus esculentus}), whose green pods, abounding in nutritious mucilage, are much used for soups, stews, or pickles; gumbo. [Written also {ocra} and {ochra}.] [1913 Webster]

2. The pods of the plant okra, used as a vegetable; also, a dish prepared with them; gumbo. [Webster 1913 Suppl.]


The Collaborative International Dictionary of English. 2000.

Look at other dictionaries:

  • ochra — ochrà dkt. Ochrà dãžoma gumà, plãstikai, põpierius ir kt …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • ochra — ochrà sf. (2) TrpŽ gamtiniai mineraliniai geltonos spalvos dažai: Namo sienos buvo ochra dažytos rš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • ochra — ochra·ceous; …   English syllables

  • ochra — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż Ia, CMc. ochrze, blm {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} farba o barwie żółtobrunatnej, otrzymywana z glinki o tej samej nazwie, używana w malarstwie, przemyśle włókienniczym i kosmetycznym… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • ochra — statusas T sritis chemija apibrėžtis Gamtiniai mineraliniai pigmentai, kuriuose vyrauja Fe₂O₃·H₂O. atitikmenys: angl. ocher, US; ochre, GB; paint rock rus. охра …   Chemijos terminų aiškinamasis žodynas

  • ochra — variant of okra …   Useful english dictionary

  • ochra — ż IV, CMs. ochrze, blm 1. «żółta lub brunatna farba otrzymywana z glinki w tych kolorach i używana w malarstwie, do drukowania tkanin, w przemyśle kosmetycznym itp.» Malować ochrą. 2. miner. «glinka o żółtym lub brunatnym zabarwieniu, zawierająca …   Słownik języka polskiego

  • ochra — n. okra, pod shaped green vegetable used in soups and stew; type of plant that bears the okra pod; dish prepared with okra, gumbo …   English contemporary dictionary

  • bismuto ochra — statusas T sritis chemija apibrėžtis Pigmentas. ryšiai: žiūrėk – bismuto(III) oksidas …   Chemijos terminų aiškinamasis žodynas

  • stibio ochra — statusas T sritis chemija apibrėžtis Antimonito dūlėjimo produktas, susidedantis iš stibio oksidų ir hidroksidų, mineralas. atitikmenys: angl. stibioocher rus. сурьмяная охра …   Chemijos terminų aiškinamasis žodynas

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”