Nervate
Nervate \Nerv"ate\ (n[~e]rv"[asl]t), a. (Bot.) Nerved. [1913 Webster]

The Collaborative International Dictionary of English. 2000.

Look at other dictionaries:

  • nervate — [nʉr′vāt΄] adj. Bot. having nerves, or veins * * * ner·vate (nûrʹvāt ) adj. Botany Having veins. Used of leaves. * * * …   Universalium

  • nervate — [nʉr′vāt΄] adj. Bot. having nerves, or veins …   English World dictionary

  • nervate — ner·vate …   English syllables

  • nervate — /ˈnɜveɪt/ (say nervayt) adjective (of leaves) having nerves or veins; nerved. {nerv(e) + ate1} …   Australian English dictionary

  • nervate — adj. (of a leaf) having veins. Derivatives: nervation n. Etymology: NERVE + ATE(2) …   Useful english dictionary

  • binervate — (ˈ)bī+ adjective Etymology: bi (I) + nervate : two nerved * * * binervate /bī nûrˈvāt/ adjective With two ribs or nerves ORIGIN: ↑bi and ↑nerve * * * binervate, a. ( …   Useful english dictionary

  • digitinervate — /dij i teuh nerr vayt/, adj. Bot. (of a leaf) having veins that radiate from the petiole like the fingers of a hand. Also, digitinerved /dij i teuh nerrvd /. [1880 85; DIGITI + NERVATE] * * * …   Universalium

  • nervat — nervát adj. m., pl. nerváţi; f. sg. nervátă, pl. nerváte Trimis de siveco, 10.08.2004. Sursa: Dicţionar ortografic …   Dicționar Român

  • binervate — bi·nervate …   English syllables

  • dig — ba·si·dig·i·ta·le; con·dig·ni·ty; dig; dig·a·my; dig·e·nite; dig·ger; dig·ging; dig·i·lan·ide; dig·it; dig·i·tal·in; dig·i·tal·is; dig·i·tal·i·za·tion; dig·i·tal·ose; dig·i·tar·ia; dig·i·tate; dig·i·ta·tion; dig·i·ti·gra·da; dig·i·ti·nervate;… …   English syllables

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”