Musketo
Musketo \Mus*ke"to\, n. See {Mosquito}. [1913 Webster]

The Collaborative International Dictionary of English. 2000.

Look at other dictionaries:

  • musketo — musketo(e obs. forms of mosquito …   Useful english dictionary

  • musketoe — musketo(e obs. forms of mosquito …   Useful english dictionary

  • muškéta — e ž (ẹ̑) nekdaj puška z gladko cevjo, ki se polni spredaj s palico za nabijanje: nositi mušketo na rami; okorne muškete; muškete in arkebuze …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • mušketír — ja m (í) 1. nekdaj vojak, oborožen z mušketo: mušketirji in arkebuzirji 2. nav. mn., ekspr. nerazdružljiv tovariš: on je bil eden od štirih nepozabnih teniških mušketirjev / šalj. to so bili trije mušketirji našega razreda …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • palíti — in páliti im, in páliti im nedov. (ȋ á; á) star. žgati: sonce pali vedno močneje / njen pogled ga pali / paliti vejevje sežigati / vso noč so palili luč ● star. paliti toporišče nad plamenom obžigati; star. z mušketo je palil na razbojnike… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • ksisohksísi — mosquito; synonyms (n) fly, alacran, alligator, crocodile, mugger, octopus, ant, bloodsucker, bug, insect, leech, musketo, parasite, tick, vermin, honeybee, vampire, (v) bee, wasp …   Blackfoot - English thesaurus dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”