Misly
Misly Mis"ly, a. Raining in very small drops; drizzling. [archaic] [1913 Webster +PJC]

The Collaborative International Dictionary of English. 2000.

Look at other dictionaries:

  • misly — obs. form of mizzly …   Useful english dictionary

  • mįslys — mįslỹs sm. (4); Q405, R žr. mįslė 1: Pasakas pasakodavo, mįsliùs mindavo Gs. Dar̃ bus mįslỹs labai didelis Dv. Čia pasaka, ne mįslỹs Brb. Vaikinai ... pasakoja pasakas, mįslius mena – ir visa sueiga linksminasi BsMtI107 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • mislybas — ×mislybas, a (l. myśliwy) adj. (1) išradingas: Vyras mislybas išranda naują padarinį J …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • mislis — ×mislìs (brus. мыcль, l. myśl) sf. (4) K, mìslis (2) žr. mintis: 1. Mislia sugriešijau J. ║ nuomonė: Mano mislià, jam nieko nereikia Kp. Kokia tavo mislìs apie tai? Grš. 2. R10 Ot negražios mìslys eina į galvą Smn. Asilai liekt asilai, ir …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • Misthi — also Mistí, Mysty; Misli; Misti, Greek (η) Μισθεία, (το) Μισθί; (το) Μιστί; (η) Μισθή; (η) Μυστή; (το) Μισθίον; (τα) Μίσθια, in Turkish Mišti, Misti, Muštilia, Konaklı (current name), was a Greek city in the region of Cappadocia, nowadays Turkey …   Wikipedia

  • Misthi, Cappadocia — Aerial photo of Misthi / Konaklı today. Misthi also Mistí, Mysty; Misli; Misti, Greek (η) Μισθεία, (το) Μισθί; (το) Μιστί; (η) Μισθή; (η) Μυστή; (το) Μισθίον; (τα) Μίσθια, in Turkish Mišti, Misti, Muštilia, Konaklı (current name), was a Greek… …   Wikipedia

  • pabaiga — pabaigà sf. (3b) 1. R, K paskutinis buvimo, egzistavimo, vyksmo momentas, pasibaigimas, galas; pršn. pradžia: Pabaiga gyvenimo SD339. Ar gali žinot, kur žmogaus gal būt pabaigà Skr. Jis parėjo pas savo mylimą pačią ir jau ramiai ir turtingai… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pašvylpt — interj. 1. švylpt (smarkiam sušvilpimui nusakyti): Pašvylpt, ka sušvelpė baisiausiai, ka net ausys užkurto Škn. Špokas pavasarį teip pašvylpt pašvylpt – puikiai švylpiuo[ja] Ms. Pašvylpt pašvylpt, pirštus į burną susigrūdęs Krš. 2. strykt… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • ūmas — 3 ×ū̃mas (brus. yм, l. um) sm. (2) KBII53, K, FrnW, NdŽ, KŽ, (4) KII335 1. MP125, Q214,354,487, H, CI716, R, MŽ, MŽ222, Sut, N, BzB76,92, BzF52,192, MitV51, Arm protas, išmintis: Laikykitės drūtai prie viens antro viename ūme, vienoje misly CI89 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • žvairas — žvaĩras, à adj. (4) K, J, Rtr, Š, RŽ, DŽ, FrnW, NdŽ, KŽ, MedŽ265; SD1177, Q541, N, S.Dauk, LsB188, LL331 1. Plšk, Dkš nukrypusi į šalį, netiesiai žiūrinti (apie akį): Mergaitė nekokia – ir akelė viena žvairà, ir kojelė trumpesnė Slk. Jo akys… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”