Maned
Maned Maned, a. Having a mane. [1913 Webster]

{Maned seal} (Zo["o]l.), the sea lion.

{Maned sheep} (Zo["o]l.), the aoudad. [1913 Webster]


The Collaborative International Dictionary of English. 2000.

Look at other dictionaries:

  • Måned — Det tidsrum, månen er om at bevæge sig en omgang omkring jorden, kaldes en astronomisk måned. Alt efter udgangspunktet kan en måned have 5 forskellige længder, de 4 har 27 dage + et timeantal mellem 7 og 13 timer. Den sidste, kaldet den synodiske …   Danske encyklopædi

  • måned — må|ned sb., en, er, erne, i sms. måneds , fx månedsblad, dog måned i månedgammel og månedlang; det varer en måneds tid; han tager tre måneders orlov …   Dansk ordbog

  • maned — adjective see mane …   New Collegiate Dictionary

  • maned — adjective Having a (specified form of) mane …   Wiktionary

  • maned — meɪnd adj. having a mane …   English contemporary dictionary

  • maned — 1) amend 2) named …   Anagrams dictionary

  • maned — ˈmānd adjective Etymology: mane (I) + ed 1. : having a mane 2. : crined …   Useful english dictionary

  • Maned wolf — [1] A captive maned wolf at Beardsley Zoo Conservation status …   Wikipedia

  • Maned sloth — Maned Sloth[1] Conservation status …   Wikipedia

  • Maned Rat — Temporal range: Early Pleistocene Recent Conservation status …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”